„Changing lives. Opening minds”.
MOBILITĂŢI  STUDENŢI
pentru  anul universitar 2021-2022

 În atenţia studenţilor/masteranzilor Facultăţii de Drept

Selecţia pentru bursele ERASMUS+ (studiu și plasament) va avea loc în data de 29.04.2021, ora 14.00.

În vederea participării la selecție, vă adresăm rugămintea de a transmite în intervalul 26.04.-28.04.2021 Dosarul candidaţilor  ce cuprinde următoarele acte:

  • copie act identitate;
  • o adeverinţă care să ateste calitatea de student/masterand al Facultăţii de Drept (adeverința se solicită prin Secretariatul facultății, pe e-mail)
  • scrisoare de intenţie + CV (într-o limbă de circulaţie internaţională; pentru studenţii care candidează pentru o bursă Erasmus+ în Franţa aceste acte trebuie întocmite în limba franceză); (vă rugăm să utilizaţi model CV Europass cu poză)
  • dovada cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională (franceză, engleză etc ) – atestată prin certificat de competenţă lingvistică.

Conform prevederilor Anexei 17 la H.S. nr.4/27.04.2020,  studenții vor transmite documentele în format electronic coordonatorului pe facultate, care le va înainta membrilor comisiei”.

Adresa de corespondență: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lista universităților partenere (acorduri 2021/2022) o puteți consulta la https://www.uoradea.ro/display23367

 *** Atenție:

Candidații trebuie să prezinte rezultate academice bune în anii universitari anteriori și să fie integraliști până la ultima sesiune anterioară mobilității inclusiv;

 Studenții în an final pot participa la selecție pentru un alt ciclu de studiu, mobilitatea putându-se derula doar pe baza unei adeverințe care să ateste faptul că aceștia sunt înmatriculați la respectivul ciclu de studii la momentul încheierii contractului financiar cu UO.

 Pentru alte detalii legate de program vă rugăm să contactaţi responsabilul cu Relaţiile Internaţionale din cadrul facultăţii:

-Lect.univ.dr. Diana CÎRMACIU email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nu ratați șansa de a fi studenți ERASMUS!Bucurați-vă de experiența unui nou mod de învățare și socializare, oportunitatea de a vă îmbunătăți cunoștințele de limbă străină, recunoaștere academică a mobilității (credite ECTS)!

Vă așteptăm cu drag!