F A C U L T A T E A   D E   D R E P T
are onoarea de a vă invita la conferinţa internaţională bienală cu tema:
 
„30 ani de la adoptarea Constituției României.
Relația între dreptul intern și dreptul european”
 
Evenimentul se va desfăşura în perioada 19-20 noiembrie 2021, on line, datorită condițiilor sanitare din prezent.
Participarea Dumneavoastră la această manifestare ştiinţifică, alături de colegi din mediul academic juridic şi din profesiile juridice,
va constitui un bun prilej de întâlnire a specialiştilor din domeniul Dreptului şi va contribui la dezvoltarea relaţiilor de colaborare din acest domeniu.

Lucrările prezentate şi acceptate pentru publicare, vor fi incluse numărul 2/2021 al Revistei Facultății de Drept Oradea,
publicat la editura „ProUniversitaria”, conform condiţiilor de publicare ale revistei.
 
Decan,
Conf. univ. dr. Cristian Dumitru MIHEȘ