Call For Proposals 2019, Erasmus+ Programme | EU Neighbours


„Changing lives. Opening minds”.

M O B I L I T Ă Ţ I   S T U D E N Ț I

pentru anul universitar 2022-2023


Rezultate selecție ERASMUS+


Î
n atenţia studenţilor/masteranzilor Facultăţii de Drept

Selecţia pentru bursele ERASMUS+ (studiu și plasament) va avea loc în data de 19.04.2022, ora 12.00,
(Sala Consiliu Facultate, et. I).

În vederea participării la selecție, Dosarul candidaţilor  va cuprinde următoarele acte:

  • copie act identitate;
  • o adeverinţă care să ateste calitatea de student/masterand al Facultăţii de Drept (adeverința se solicită prin Secretariatul facultății)
  • scrisoare de intenţie + CV (într-o limbă de circulaţie internaţională; pentru studenţii care candidează pentru o bursă Erasmus+ în Franţa aceste acte trebuie întocmite în limba franceză); (vă rugăm să utilizaţi model CV Europass cu poză)
  • dovada cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională (franceză, engleză etc ) – atestată prin certificat de competenţă lingvistică.                           

Lista universităților partenere (acorduri 2022/2023) o puteți consulta la adresa: https://www.uoradea.ro/display26253

 
*** Atenție:

Candidații trebuie să prezinte rezultate academice bune în anii universitari anteriori și să fie integraliști până la ultima sesiune anterioară mobilității inclusiv;

 Studenții în an final pot participa la selecție pentru un alt ciclu de studiu, mobilitatea putându-se derula doar pe baza unei adeverințe care să ateste faptul că aceștia sunt înmatriculați la respectivul ciclu de studii la momentul încheierii contractului financiar cu UO.

 Pentru alte detalii legate de program vă rugăm să contactaţi responsabilul cu Relaţiile Internaţionale din cadrul facultăţii:

- Lect.univ.dr. Diana CÎRMACIU email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Nu ratați șansa de a fi studenți ERASMUS!Bucurați-vă de experiența unui nou mod de învățare și socializare, oportunitatea de a vă îmbunătăți cunoștințele de limbă străină, recunoaștere academică a mobilității (credite ECTS)!

Vă așteptăm cu drag!