A D M I T E R E  O N L I N E
I U L I E  2 0 2 4

 


Media de admitere:
 - 70% media Bacalaureat
 - 30% media generală de absolvire a liceului 


Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2024: 
-  10 iulie 2024 – 24 iulie 2024 - Înscrierea candidaților
-  25 iulie 2024 – Afişarea listelor iniţiale
-  26 iulie 2024 – 28 iulie 2024 - Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate*
-  29 iulie 2024 – 01 august 2024 -Confirmarea locurilor
-  2 august 2024 – Afişarea listelor finaleMedia de admitere:
 - 50% media examenului de licență
 - 50% nota obținută la referat*
Candidații vor întocmi un referat pe o temă specifică programului de studiu. 

 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2024: 
-  10 iulie 2024 – 24 iulie 2024 - Înscrierea candidaților
-  25 iulie 2024 – Afişarea listelor iniţiale
-  25 iulie 2024 – Contestații
-  26 iulie 2024 – 28 iulie 2024 - Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate*
-  29 iulie 2024 – 01 august 2024 -Confirmarea locurilor
-  2 august 2024 – Afişarea listelor finale

- Lista provizorie - Drept - an superior

- Lista provizorie - Drept penal si procedura penala

- Lista provizorie - Drept civil si procedura civila

- Lista provizorie - Masterat Administratie Publica


Perioada de confirmare a locurilor:   19 - 21 septembrie 2023;

Pentru a confirma locul la masterat se depun la secretariat, între  orele 09 - 15.30, următoarele:

 • Certificatul de naștere (copie și original);

 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul (copie și original);

 •  C.I. - original și copie

 • Adeverință medicală;

 • Diploma de licență (sau adeverința de absolvent pentru absolvenții din 2023) și originalul pentru conformitate (în original pentru cei de la buget) ;

 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)

 • Supliment la diplomă și originalul pentru conformitate (în original pentru cei de la buget) 

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înmatriculare - 1 chitanță 100 

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a primei rate - 1 chitanță 1200

 •  Dovada achitarii taxei de inscriere (150 lei) 

 • Referatul printat

 - Candidații declarați admiși la forma "cu taxa": 
- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:                   
-  100 lei taxă de înmatriculare si                   
-  1200 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;


 Taxele se achită la:
1. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);
2.1. - La Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
2.2 - Plata în lei prin virament bancar în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare
Candidații trebuie să depuna dosarul impreuna cu chitantele la secretariatul Facultatii de Drept!


Pentru a confirma locul la Drept (an superior) se depun la secretariat, între  orele 09 - 15.30, următoarele:

 • Certificatul de naștere (copie și original);

 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul (copie);

 •  C.I. - original și copie

 • Adeverință medicală;

 • Diploma de bacalaureat copie și originalul pentru conformitate (în original pentru cei de la buget) ;

 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)

 • Foaie matricola liceu 

 • Situația școlară de la institutia de unde vine (in original)
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înmatriculare

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a primei rate; 

- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa": 
- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:                   
-  100 lei taxă de înmatriculare si                   
-  1160 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;

 
Taxele se achită la:
1. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);
2.1. - La Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
2.2 - Plata în lei prin virament bancar în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare

Candidații trebuie să depuna dosarul impreuna cu chitantele la secretariatul Facultatii de Drept!


       Vă rugăm să citiți înainte de a începe procedura de înscriere!

               
 DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINEStudii universitare de licență

 

Domeniul de studiu

Program de studiu Forme de învăţământ Nr. locuri Taxa de şcolarizare/an de  studiu
1.     
 
Drept

Drept
(program acreditat)

4 ani
cu frecvenţă

-
3 480 Ron

2.       Ştiinţe administrative Administraţie publică
(program acreditat)
3 ani
cu frecvenţă
-
3 480 Ron- PENTRU STUDIILE DE LICENȚĂ AVEM LOCURI DOAR PENTRU CANDIDAȚI ÎN AN SUPERIOR!

Media de admitere:
 - 40% media Bacalaureat
 - 30% media generală de absolvire a liceului 
 - 30% media disciplinelor umaniste din cadrul examenului de Bacalaureat
   (Limba  și literatura  română,  Istorie,  Geografie,  Logică  și  argumentare,  Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie) 
Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea SEPTEMBRIE 2023: 
-  04 – 15 septembrie 2023 - Înscrierea candidaților
-  18 septembrie 2023 – Afişarea listelor iniţiale
-  18  – 21 septembrie 2023  - Confirmarea locurilor 
-  22 iulie 2023 – Afişarea listelor finale

ÎNSCRIERE ONLINE STUDII DE LICENŢĂ

 - Daca întâmpinați probleme la încărcarea actelor pe platforma trimiteți un email la adresa:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
- Verificați directorul SPAM pentru corespondenta;

       Vă rugăm să citiți înainte de a începe procedura de înscriere!
            DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE.pdf

       https://www.youtube.com/watch?v=v21uew1DakQ&t=67s  

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici
3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - format pdf - nu mai mare de 2 Mb/fișier

 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;
 • Adeverință medicală;
 • Diploma de bacalaureat - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;
 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)
 • Foaie matricolă liceu - Se scanează față/verso într-un singur fișier pdf și se încarcă la butonul "Situație școlară..."
 • Chitanță / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere
 • Chitanță / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);
 • Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență (pentru candidații la admiterea în an superior);

 

Studii universitare de masterat
 
Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea SEPTEMBRIE 2023: 
-  04 – 15 septembrie 2023 - Înscrierea candidaților
-  18 septembrie 2023 – Afişarea listelor iniţiale
-  18  – 21 septembrie 2023  - Confirmarea locurilor 
-  22 iulie 2023 – Afişarea listelor finale

 

Domeniul de studiu

Program de studiu Forme de învăţământ Nr. locuri Taxa de şcolarizare/an de studiu
1.  Drept
Drept penal şi procedură penală
(program acreditat)
1 an
cu frecvenţă
29 taxă
3 600 Ron
2. Drept
Drept civil şi procedură civilă
(program acreditat)
1 an
cu frecvenţă
36 taxă
3 600 Ron
3. Ştiinţe administrative
Administrație publică
(program acreditat)
2 ani
cu frecvenţă
22 taxă
3 600 Ron

Media de admitere:
          - 50% media licenţă + 50% referat 

* Candidaţii vor întocmi un referat. Nota obţinută va fi 50% din media finală de admitere.

- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere 
- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere

- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere


(Pt. AP. Master - cerinta minimală de 3 lucrari se referă atât la pct. 1 cât și la pct. 2)

 • Număr de pagini referat – între 5 – 10 pagini
 • Bibliografia este obligatorie 

- CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:  

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal. 
 2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil. 

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale. Strategii și politici publice 

Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii

 


 - Daca întâmpinați probleme la încărcarea actelor pe platforma trimiteți un email la adresa:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
- Verificați directorul SPAM pentru corespondenta;

       Vă rugăm să citiți înainte de a începe procedura de înscriere!
            DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE.pdf

       https://www.youtube.com/watch?v=v21uew1DakQ&t=67s  

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici
3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - format pdf - nu mai mare de 2 Mb/fișier

 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;
 • Adeverință medicală;
 • Diploma de bacalaureat - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;
 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)
 • Foaie matricolă liceu - Se scanează față/verso într-un singur fișier pdf și se încarcă la butonul "Situație școlară..."
 • Chitanță / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere
 • Chitanță / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);
 • Diploma de licență;
 • Supliment la diplomă (Foaie matricola);
 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 4. Plata taxelor (chitanța / op-ul se încarcă pe platformă) - Taxă înscriere - 150 RON / program de studiu

 • 1. Plata online cu card bancar, din aplicaţia admitere.uoradea.ro., după ce se completează Formularul de înregistrare se finalizează apasând butonul Plăteşte cu cardul taxa de înscriere
 • 2. Plata în numerar la Universitatea din Oradea, program de lucru zilnic între orele 9-16, în perioada prevăzută în calendarul admiterii la nivel de facultate, în următoarele locații:
  • în Campus Central, la Biroul Taxe (corpul I, parter);
  • 3. Plata cu card bancar, prin sistemul POS, la Universitatea din Oradea, program de lucru zilnic între orele 9-16, în perioada prevăzută în calendarul admiterii la nivel de facultate, în Campus Central, la Biroul Taxe (corpul I, parter);
  • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Medicină și Farmacie
 • 4. Plata în numerar la sucursalele Băncii Transilvania, conform programului de lucru stabilit de bancă.
  • în contul RO 61 BTRL 0050160100717205 deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru depunere în numerar
 • 5. Plata prin virament bancar se poate face:
  • în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
  • • în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare
 • 6. Plata prin mandat poştal: se poate face în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - transferul se finalizează în aproximativ 5 zile lucrătoare
 • Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menționate mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939. Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.

           Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere - studii de licenţă următoarele categorii de candidaţi: 

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte - personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
 • cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii la olimpiadele şcolare naţionale sau internaţionale

Beneficiază de aceste drepturi candidaţii cu vârsta până în 26 de ani.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor încărca pe platformă prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor;
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obţinerea de premii la olimpiadele şcolare naţionale sau internaţionale recunoscute în perioada studiilor liceale.

 Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisia de admitere.

 

   A D M I T E R E  O N L I N E  IULIE  2 0 2 3
                           

Rezultate finale studii de licență și masterat

         - Drept 

         - Administrație publică

         - Masterat Drept

         - Masterat Administrație publică

    RUGĂM CANDIDAȚII CARE NU DORESC SĂ URMEZE STUDIILE LA FACULTATEA NOASTRĂ
SĂ NE TRIMITĂ UN MAIL (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)
PRIN CARE SĂ ANUNȚE RENUNȚAREA LA LOCUL OCUPAT PRIN CONCURS!


TAXELE SE ACHITA INAINTE DE DEPUNEREA DOSARULUI LA SECRETARIAT!
CHITANȚELE SE DEPUN IMPREUNĂ CU ACTELE NECESARE CONFIRMĂRII LOCULUI!


Pentru a confirma locul se depun la secretariat,
între  orele 09 - 15.30, următoarele:

 • Certificatul de naștere (copie și original);

 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul (copie);

 •  C.I. - original și copie

 • Adeverință medicală;

 • Diploma de bacalaureat copie și originalul pentru conformitate (în original pentru cei de la buget) ;

 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)

 • Foaie matricola liceu 

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înmatriculare

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a primei rate;

   

Candidații declarați admiși la forma "fara taxa": 
-Candidații declarați admiși la forma "fara taxa" trebuie să achite 100 lei taxă de înmatriculare;- Cei de la forma "fara taxa"  se vor prezenta la secretariat până cel târziu în ziua de 28.07.2023 ora 10.00 pentru a depune dosarul de înscriere   (care contine obligatoriu DIPLOMA DE BAC in original); ATENȚIE  În 28.07.2023 după ora 10.00 locurile bugetate neconfirmate se redistribuie.

- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa": 
- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:                   
-  100 lei taxă de înmatriculare si                   
-  1160 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;

 - Cei de la forma "cu taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 29.07.2023 - ora 10.00 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă impreună cu dovada achitării taxelor. În caz contrar vor pierde locul repartizat inițial.

Taxele se achită la:

1. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);
2.1. - La Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
2.2 - Plata în lei prin virament bancar în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare

Candidații trebuie să depuna dosarul impreuna cu chitantele la secretariatul Facultatii de Drept!


Rezultate provizorii studii de masterat

        DCPC/DPPP 

        - AP-M 

Perioada de confirmare a locurilor:   26 - 29 iulie 2023 ora 10.00;

Pentru a confirma locul la masterat se depun la secretariat, între  orele 09 - 15.30, următoarele:

 • Certificatul de naștere (copie și original);

 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul (copie și original);

 •  C.I. - original și copie

 • Adeverință medicală;

 • Diploma de licență (sau adeverința de absolvent pentru absolvenții din 2023) și originalul pentru conformitate (în original pentru cei de la buget) ;

 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)

 • Supliment la diplomă și originalul pentru conformitate (în original pentru cei de la buget) 

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înmatriculare - 1 chitanță 100 

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a primei rate - 1 chitanță 1200

 •  Dovada achitarii taxei de inscriere (150 lei) 

 • Referatul printat

Candidații declarați admiși la forma "fara taxa": 
-Candidații declarați admiși la forma "fara taxa" trebuie să achite 100 lei taxă de înmatriculare;

- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa": 
- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:                   
-  100 lei taxă de înmatriculare si                   
-  1200 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;

 Taxele se achită la:
1. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);


2.1. - La Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
2.2 - Plata în lei prin virament bancar în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare

Candidații trebuie să depuna dosarul impreuna cu chitantele la secretariatul Facultatii de Drept!
       Vă rugăm să citiți înainte de a începe procedura de înscriere!

               
 DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE
Studii universitare de licență

 

Domeniul de studiu

Program de studiu Forme de învăţământ Nr. locuri Taxa de şcolarizare/an de  studiu
1.     
 
Drept

Drept
(program acreditat)

4 ani
cu frecvenţă

44 buget
106 taxă


3 480 Ron

2.       Ştiinţe administrative Administraţie publică
(program acreditat)
3 ani
cu frecvenţă
21 buget
19 taxă

3 480 Ron


Media de admitere:
 - 40% media Bacalaureat
 - 30% media generală de absolvire a liceului 
 - 30% media disciplinelor umaniste din cadrul examenului de Bacalaureat
   (
Limba  și literatura  română,  Istorie,  Geografie,  Logică  și  argumentare,  Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie) 
Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2023: 
-  13 – 24 iulie 2023 - Înscrierea candidaților
-  25 iulie 2023 – Afişarea listelor iniţiale
-  26 iulie 2023 – 28 iulie 2023 (ora 10) - Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate*
-  28 iulie 2023 – 29 iulie 2023 -Confirmarea locurilor
-  31 iulie 2023 – Afişarea listelor finale
* Candidații declarați admiși pe un loc bugetat (la fără taxă”) vor trebui să confirme locul până la data de 28 iulie 2023-ora 10.00. Locurile neconfirmate urmează a fi redistribuite următorilor candidați în ordinea mediilor de admitere.


ÎNSCRIERE ONLINE STUDII DE LICENŢĂ - Iulie 2023

 - Daca întâmpinați probleme la încărcarea actelor pe platforma trimiteți un email la adresa:
admitere.drept@uoradea.


ÎNSCRIERE ONLINE STUDII DE LICENŢĂ

 - Daca întâmpinați probleme la încărcarea actelor pe platforma trimiteți un email la adresa:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
- Verificați directorul SPAM pentru corespondenta;

       Vă rugăm să citiți înainte de a începe procedura de înscriere!
            DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE.pdf

       https://www.youtube.com/watch?v=v21uew1DakQ&t=67s  

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici
3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - format pdf - nu mai mare de 2 Mb/fișier

 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;
 • Adeverință medicală;
 • Diploma de bacalaureat sau adeverință (pentru cei care nu au primit diplomele de BAC) - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;
 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)
 • Foaie matricolă liceu - Se scanează față/verso într-un singur fișier pdf și se încarcă la butonul "Situație școlară..."
 • Chitanță / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere
 • Chitanță / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);
 • Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență (pentru candidații la admiterea în an superior);

 

ÎNSCRIERE ONLINE STUDII DE MASTERAT (IN PLUS FAȚĂ DE CELE DE MAI SUS)

 • Diploma de licență;
 • Supliment la diplomă (Foaie matricola);
 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 1. Plata taxelor (chitanța / op-ul se încarcă pe platformă) - Taxă înscriere - 150 RON / program de studiu
 • 1. Plata online cu card bancar, din aplicaţia admitere.uoradea.ro., după ce se completează Formularul de înregistrare se finalizează apasând butonul Plăteşte cu cardul taxa de înscriere
 • 2. Plata în numerar la Universitatea din Oradea, program de lucru zilnic între orele 9-16, în perioada prevăzută în calendarul admiterii la nivel de facultate, în următoarele locații:
  • în Campus Central, la Biroul Taxe (corpul I, parter);
  • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Construcții, Cadastru și Arhitectură;
  • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Protecția Mediului;
  • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Medicina și Farmacie (doar înmatriculare și scolarizare).
 • 3. Plata cu card bancar, prin sistemul POS, la Universitatea din Oradea, program de lucru zilnic între orele 9-16, în perioada prevăzută în calendarul admiterii la nivel de facultate, în Campus Central, la Biroul Taxe (corpul I, parter);
  • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Medicină și Farmacie
 • 4. Plata în numerar la sucursalele Băncii Transilvania, conform programului de lucru stabilit de bancă.
  • în contul RO 61 BTRL 0050160100717205 deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru depunere în numerar
 • 5. Plata prin virament bancar se poate face:
  • în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
  • • în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare
 • 6. Plata prin mandat poştal: se poate face în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - transferul se finalizează în aproximativ 5 zile lucrătoare
 • Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menționate mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939. Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.

           Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere - studii de licenţă următoarele categorii de candidaţi: 

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte - personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
 • cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii la olimpiadele şcolare naţionale sau internaţionale

Beneficiază de aceste drepturi candidaţii cu vârsta până în 26 de ani.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor încărca pe platformă prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor;
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obţinerea de premii la olimpiadele şcolare naţionale sau internaţionale recunoscute în perioada studiilor liceale.

 Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisia de admitere.

 

ÎNSCRIERE ONLINE STUDII DE MASTERAT (IN PLUS FAȚĂ DE CELE DE MAI SUS)

 • Diploma de licență;
 • Supliment la diplomă (Foaie matricola);
 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Taxele se achită începând cu 13.07.2023Studii universitare de masterat


 

Domeniul de studiu

Program de studiu Forme de învăţământ Nr. locuri Taxa de şcolarizare/an de studiu
1.  Drept

Drept penal şi procedură penală
(program acreditat)

1 an
cu frecvenţă
10 buget
40 taxă

3 600 Ron
2. Drept

Drept civil şi procedură civilă
(program acreditat)

1 an
cu frecvenţă
10 buget
40 taxă

3 600 Ron
3. Ştiinţe administrative

Administrație publică
(program acreditat)

2 ani
cu frecvenţă
14 buget
36 taxă
3 600 Ron
Media de admitere:
          - 50% media licenţă + 50% referat 

* Candidaţii vor întocmi un referat. Nota obţinută va fi 50% din media finală de admitere.

- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere 
- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere

- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere


(Pt. AP. Master - cerinta minimală de 3 lucrari se referă atât la pct. 1 cât și la pct. 2)

 • Număr de pagini referat – între 5 – 10 pagini

 • Bibliografia este obligatorie 

- CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:  

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal.

 2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil. 

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale. Strategii și politici publice 

Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii


                      A D M I T E R E  O N L I N E  SEPTEMBRIE 2 0 2 2


- Rezultate admitere - Licenta/Master - Septembrie 2022
- Pentru confirmarea locului la masterat:
Candidații declarați admiși la forma "cu taxa":
  - Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:
                   -  100 lei taxă de înmatriculare si
                   -  1000 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;
 - Cei de la forma "cu taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 21.09.2022 - ora 12.00 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă impreună cu dovada achitării taxelor. În caz contrar vor pierde locul repartizat inițial.Cartea de identitate; 


Studii universitare de licenta

- doar locuri pentru admitere in an superior
Candidații declarați admiși la forma "cu taxa":
  - Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:
                   -  100 lei taxă de înmatriculare si
                   -  970 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;
- Cei de la forma "cu taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 21.09.2022 - ora 12.00 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă impreună cu dovada achitării taxelor. În caz contrar vor pierde locul repartizat inițial. 

Modificare calendar admitere!

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2022: 

-  05 – 17 septembrie 2022 – Înscrierea candidaţilor
-  19 septembrie 2022 – Afişarea listelor iniţiale
-  19 septembrie 2022 – 21 septembrie 2022 - Perioada de confirmări
-  22 septembrie 2022 – Afişarea listelor finale

Studii universitare de masterat

-  05 – 17 septembrie 2022 – Înscrierea candidaţilor
-  19 septembrie 2022 – Afişarea listelor iniţiale
-  19 septembrie 2022 – 21 septembrie 2022 - Perioada de confirmări
-  22 septembrie 2022 – Afişarea listelor finale

 

Nr.

crt.

Domeniul

Program de studiu

Durata şcolarizare/

Nr. credite

Nr. locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre,

90 credite

30 Taxa

50% media licenţă + 50% Referat* 

2.

Drept

Drept civil şi procedură civilă

2 semestre,

60 credite

30 Taxa

50% media licenţă + 50% Referat*

3.

Științe administrative

Administrație publică

4 semestre,

120 credite

28 Taxa

50% media licenţă + 50% Referat*

 

* Candidaţii vor întocmi un referat. Nota obţinută va fi 50% din media finală de admitere.

- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere

- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere


- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere


(Pt. AP. Master - cerinta minimală de 3 lucrari se referă atât la pct. 1 cât și la pct. 2)

 • Număr de pagini referat – între 5 – 10 pagini

 • Bibliografia este obligatorie 

- CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:  

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal.

 2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil. 

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale. Strategii și politici publice 

Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii

 Inscrierea online studii de licenţă / masterat - 05.09.2022 - 15.09.2022

- Daca intampinati probleme la incarcarea actelor pe platforma trimiteti un email la adresa:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;
- Verificati directorul SPAM pentru corespondenta;

Vă rugăm să citiţi/vizionați înainte de a începe procedura de înscriere!
DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=v21uew1DakQ&t=67s 

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici

3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - format pdf - nu mai mare de 2 Mb/fisier

 • Cartea de identitate;

 • Certificatul de naștere;

 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;

 • Adeverință medicală;

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (pentru cei care nu au primit diplomele de BAC) - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;

 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)

 • Foaie matricola liceu - Se scaneaza fata/verso intr-un singur fisier pdf și se incarcă la butonul "Situatie scolara"

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);

 • Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență (pentru candidații la admiterea în an superior);

  Studii de Masterat (in plus fata de cele de mai sus)

 • Diploma de licenta;

 • Supliment la diploma (Foaie matricola);

 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  PE ADRESA: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4. Plata taxelor (chitanţa / op-ul se încarcă pe platformă) - Taxa inscriere - 150 RON / program de studiu

   • Plata în lei prin depunere numerar:

    la Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în lei prin virament bancar:

     în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare 

   • Plata în lei prin mandat poștal:

    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în valută prin virament bancar:

    Virament bancar sau depunere de numerar în contul RO15 BTRL EURC RT00 7825 1103, SWIFT BTRLRO22, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

    Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:

    • Universitatea din Oradea;

    • Numele şi prenumele candidatului;

    • Codul numeric personal al candidatului;

    • Facultatea;

    • Categoria taxei: Taxa înscriere admitere

    • Suma de plată.

Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menţionte mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939. Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.
                      A D M I T E R E  O N L I N E  2 0 2 2


- Candidatii care sunt declarati admisi in urma retragerilor urmeaza sa fie anuntati telefonic in cursul zilei de azi (29.07.2022)!

Rugam candidații care nu doresc să urmeze cursurile facultății noastre,
să trimită un email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în care să ne comunice acest lucru.


Studii universitare de licenta

- Drept - licență
            - Candidati declarati admisi
            - Candidati declarati in asteptare
            - Candidati declarati in asteptare (in ordinea mediilor)

- Liste finale Drept Iulie 2022

- Administrație publică - licență
            - Candidati declarati admisi
            - Candidati declarati in asteptare

- Liste finale Adm. publica Iulie 2022

- Studii universitare de masterat

- Liste finale DCPC
- Liste finale DPPP
- Liste finale AP-M

Listele pot suferi modificari in urma retragerilor candidaților declarați admiși.
Cei declarati in asteptare / respinsi pot urca pe un loc eligibil.

Rugam candidații declarați "admiși"
care nu doresc să urmeze cursurile facultății noastre,
să trimită un email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în care să ne comunice acest lucru.

Pentru confirmare:

-  25 iulie 2022 – 27 iulie 2022 -Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate*
-  28 iulie 2022 – 29 iulie 2022 -Confirmarea locurilor
-  01 august 2022 – Afişarea listelor finale
* Candidații declarați admiși pe un loc bugetat (la fără taxă”) vor trebui să confirme locul până la data de 27 iulie 2022.
Locurile neconfirmate urmează a fi redistribuite următorilor candidați în ordinea mediilor de admitere

Confirmările se fac la secretariatul facultății - Str. General Magheru nr. 26, et. I
Între orele 09.00 - 15.00

Avem rugamintea ca la confirmare sa se prezinte doar candidatul (fara apartinatori) si sa poarte masca de protectie!


Pentru a confirma locul se depun la secretariat următoarele:

 • Certificatul de naștere (copie și original);

 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul (copie);

 • C.I. - original și copie

 • Adeverință medicală;

 • Diploma de bacalaureat copie și originalul pentru conformitate (în original pentru cei de la buget) ;

 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)

 • Foaie matricola liceu 

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înmatriculare

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a primei rate;

 • Dosar plic.

- Candidații declarați admiși la forma "fara taxa": 
-Candidații declarați admiși la forma "fara taxa" trebuie să achite 100 lei taxă de înmatriculare;- Cei de la forma "fara taxa"  se vor prezenta la secretariat până cel târziu în ziua de 27.07.2022 pentru a depune dosarul de înscriere   (care contine obligatoriu DIPLOMA DE BAC in original); În 28.07.2022 locurile bugetate neconfirmate se redistribuie.

- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa": 

- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:                   
-  100 lei taxă de înmatriculare si                   
-  970 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;

 - Cei de la forma "cu taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 29.07.2021 - ora 10.00 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă impreună cu dovada achitării taxelor. În caz contrar vor pierde locul repartizat inițial.

Taxele se achită la:


1. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);

2.1. - La Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.


2.2 - Plata în lei prin virament bancar
în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente ancare

Candidații trebuie să depuna dosarul impreuna cu chitantele la secretariatul Facultatii de Drept!
Studii universitare de masterat - Rezultate provizorii admitere

 - Drept civil și procedura civila / Drept penal și procedură penală/Administrație publică
 
Contestațiile pentru media de admitere la masterat se pot depune până
Marti (26.07.2022) - orele 12.00 prin mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
impreuna cu dovada achitarii taxei de 150 de lei - taxa de contestatie


În urma contestațiilor listele finale pot suferi modificari.

Va rugam nu confirmati locul pana maine la ora 13.00!

Pentru confirmarea locului la masterat:

Candidații declarați admiși la forma "fara taxa":
 - Candidații declarați admiși la forma "fara taxa" trebuie să achite 100 lei taxă de înmatriculare;- Cei de la forma "fara taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 28.07.2022 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă   (care contine obligatoriu DIPLOMA DE BAC ȘI DIPLOMA DE LICENȚĂ in original); În caz contrar vor pierde locul bugetat.

Candidații declarați admiși la forma "cu taxa":

  - Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:
                   -  100 lei taxă de înmatriculare si
                   -  1000 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;
 - Cei de la forma "cu taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 29.07.2022 - ora 10.00 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă impreună u dovada achitării taxelor. În caz contrar vor pierde locul repartizat inițial.Cartea de identitate; TAXA DE INSCRIERE SE ACHITA din 11.07.2022 in momentul inscrierii pe platforma
(butonul "Plateste cu cardul taxa de inscriere")!

  - Foaie matricola liceu - Se scaneaza fata/verso intr-un singur fisier pdf și se incarcă la butonul "Situatie scolara"

Ciclul I – Studii universitare de licenţă

 

Nr.

crt.

Domeniul de studiu

Program de studiu

Forme de învăţământ

Nr. locuri

Taxa de şcolarizare/an de studiu

1.      

Drept

Drept

4 ani

cu frecvenţă

42 Buget
108 Taxa

2 900 Ron

2.      

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3 ani

cu frecvenţă


22 Buget
18 Taxa

2 900 Ron


Media de admitere:
 - 40% media Bacalaureat
 - 30% media generală de absolvire a liceului 
 - 30% media disciplinelor umaniste din cadrul examenului de Bacalaureat
   (Limba  și literatura  română,  Istorie,  Geografie,  Logică  și  argumentare,  Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie). 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2022: 

 -  11 - 23 iulie 2022 - Înscrierea candidaţilor

-  25 iulie 2022 – Afişarea listelor iniţiale

-  25 iulie 2022 – 27 iulie 2022 -Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate*

-  28 iulie 2022 – 29 iulie 2022 -Confirmarea locurilor

-  01 august 2022 – Afişarea listelor finale

* Candidații declarați admiși pe un loc bugetat (la fără taxă”) vor trebui să confirme locul până la data de 27 iulie 2022. Locurile neconfirmate urmează a fi redistribuite următorilor candidați în ordinea mediilor de admitere.

Inscrierea online studii de licenţă / masterat - 11.07.2022 - 23.072022


- Daca intampinati probleme la incarcarea actelor pe platforma trimiteti un email la adresa:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;
- Verificati directorul SPAM pentru corespondenta;

Vă rugăm să citiţi/vizionați înainte de a începe procedura de înscriere!
DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=v21uew1DakQ&t=67s 

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici

3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - format pdf - nu mai mare de 2 Mb/fisier

 • Cartea de identitate;

 • Certificatul de naștere;

 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;

 • Adeverință medicală;

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (pentru cei care nu au primit diplomele de BAC) - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;

 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)

 • Foaie matricola liceu - Se scaneaza fata/verso intr-un singur fisier pdf și se incarcă la butonul "Situatie scolara"

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);

 • Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență (pentru candidații la admiterea în an superior);

  Studii de Masterat (in plus fata de cele de mai sus)

 • Diploma de licenta;

 • Supliment la diploma (Foaie matricola);

 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  PE ADRESA: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4. Plata taxelor (chitanţa / op-ul se încarcă pe platformă) - Taxa inscriere - 150 RON / program de studiu

   • Plata în lei prin depunere numerar:

    la Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în lei prin virament bancar:

     în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare

     

   • Plata în lei prin mandat poștal:

    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în valută prin virament bancar:

    Virament bancar sau depunere de numerar în contul RO15 BTRL EURC RT00 7825 1103, SWIFT BTRLRO22, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

    Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:

    • Universitatea din Oradea;

    • Numele şi prenumele candidatului;

    • Codul numeric personal al candidatului;

    • Facultatea;

    • Categoria taxei: Taxa înscriere admitere

    • Suma de plată.

Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menţionte mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939. Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.Ciclul II – Studii universitare de master

 

Nr.

crt.

Domeniul

Program de studiu

Durata şcolarizare/

Nr. credite

Nr. locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre,

90 credite

10 Buget
40 Taxa

50% media licenţă + 50% Referat* 

2.

Drept

Drept civil şi procedură civilă

2 semestre,

60 credite

10 Buget
40 Taxa

50% media licenţă + 50% Referat*

3.

Științe administrative

Administrație publică

4 semestre,

120 credite

14 Buget
26 Taxa

50% media licenţă + 50% Referat*

 

 * Candidaţii vor întocmi un referat. Nota obţinută va fi 50% din media finală de admitere.

- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere

- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere


- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere


(Pt. AP. Master - cerinta minimală de 3 lucrari se referă atât la pct. 1 cât și la pct. 2)

 • Număr de pagini referat – între 5 – 10 pagini

 • Bibliografia este obligatorie 

- CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:  

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal.

 2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil. 

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale. Strategii și politici publice 

Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii 

                      A D M I T E R E  O N L I N E  2 0 2 1

- Despre admitere cu dl. decan - conf. univ. dr. Cristian Miheş


https://www.youtube.com/watch?v=rJTP_V7ZqTo&t=43s 


 Rezultate provizorii - Sesiune Septembrie 2021

- Studii universitare de licență
 - Studii universitare de masterat


- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite: 

-  100 lei taxă de înmatriculare si                   
-  Studii de licență - 970 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;
-  Studii de masterat - 1000 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;


 - Cei de la forma "cu taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 23.09.2021 - ora 12.00 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă impreună cu dovada achitării taxelor.
În caz contrar vor pierde locul repartizat inițial.


Taxele se achită la:


1. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);


2. La Banca Transilvania

 • Plata în lei prin depunere numerar:

  la Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

 • Plata în lei prin virament bancar:

   în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancarePerioada de desfăşurare a concursului de admitere
              Sesiunea Septembrie 2021 

-  06 – 17 septembrie 2021 – Înscrierea candidaţilor

-  17 septembrie 2021 – Afişarea listelor iniţiale

-  20 septembrie 2021 – 23 septembrie 2021 - Perioada de confirmări

-  24 septembrie 2021 – Afişarea listelor finale


Cifra de şcolarizare pentru concursul de admitere sesiunea septembrie 2021,

                                 Studii universitare de licenţă

Nr crt

Programul de studii (specializarea)

Nr. locuri buget

Nr. locuri cu taxă

1.        

Drept*

0

0

2.        

Administrație publică

0

12

 * La specializarea Drept se organizează concurs de admitere doar pentru ani superiori.

 

Cifra de şcolarizare pentru concursul de admitere sesiunea septembrie 2021,

                                Studii universitare de mastericăCiclul II – Studii universitare de master

Nr.

crt.

Domeniul

Program de studiu

Durata şcolarizare/

Nr. credite

Nr. locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre,

90 credite

29

50% media licenţă + 50% Referat* 

2.

Drept

Drept civil şi procedură civilă

2 semestre,

60 credite

26

50% media licenţă + 50% Referat*

3.

Științe administrative

Administrație publică

4 semestre,

120 credite

27

50% media licenţă + 50% Referat*

 

 * Candidaţii vor întocmi un referat. Nota obţinută va fi 50% din media finală de admitere.

- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere

- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere


- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere


(Pt. AP. Master - cerinta minimală de 3 lucrari se referă atât la pct. 1 cât și la pct. 2)

 • Număr de pagini referat – între 5 – 10 pagini

 • Bibliografia este obligatorie 

- CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:  

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal.

 2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil. 

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale. Strategii și politici publice 

Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii Inscrierea online studii de licenţă / masterat


- Inainte de a incepe procedura de inscriere, va rugam sa achitati taxa de 150 de RON.
Incarcarea / depunerea actelor din dosar nu se poate face fara dovada achitarii taxei de inscriere!
- Daca intampinati probleme la incarcarea actelor pe platforma trimiteti un email la adresa:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;
- Verificati directorul SPAM pentru corespondenta;


Vă rugăm să citiţi/vizionați înainte de a începe procedura de înscriere!

DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE - IULIE 2021

https://www.youtube.com/watch?v=v21uew1DakQ&t=67s 

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici

3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - Studii de licenţă

 • Cartea de identitate;

 • Certificatul de naștere;

 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;

 • Adeverință medicală;

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (pentru cei care nu au primit diplomele de BAC) - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;

 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)

 • Foaie matricola liceu - Se scaneaza fata/verso intr-un singur fisier pdf și se incarcă la butonul "Situatie scolara"

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);

 • Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență (pentru candidații la admiterea în an superior);

  Studii de Masterat (in plus fata de cele de mai sus)

 • Diploma de licenta;

 • Supliment la diploma (Foaie matricola);

 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  PE ADRESA: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4. Plata taxelor (chitanţa / op-ul se încarcă pe platformă) - Taxa inscriere - 150 RON / program de studiu

   • Plata în lei prin depunere numerar:

    la Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în lei prin virament bancar:

     în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare

     

   • Plata în lei prin mandat poștal:

    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în valută prin virament bancar:

    Virament bancar sau depunere de numerar în contul RO15 BTRL EURC RT00 7825 1103, SWIFT BTRLRO22, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

    Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:

    • Universitatea din Oradea;

    • Numele şi prenumele candidatului;

    • Codul numeric personal al candidatului;

    • Facultatea;

    • Categoria taxei: Taxa înscriere admitere

    • Suma de plată.

Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menţionte mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939. Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.

 
Rezultate finale - Sesiune Iulie 2021


Studii universitare de licență
- Drept - licență
- Administrație publică - licență

Studii universitare de masterat
 - Drept civil și procedură civila / Drept penal și procedură penală
- Administrație publicăRezultate provizorii - Sesiune Iulie 2021


Studii universitare de masterat
 - Drept civil și procedura civila / Drept penal și procedură penală
- Administrație publică
 
Contestațiile pentru media de admitere la masterat se pot depune până
Luni (26.07.2021) - orele 16.00 prin mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
impreuna cu dovada achitarii taxei de 150 de lei - taxa de contestatie


În urma contestațiilor listele finale pot suferi modificari.


Pentru confirmarea locului la masterat:

Candidații declarați admiși la forma "fara taxa":
 - Candidații declarați admiși la forma "fara taxa" trebuie să achite 100 lei taxă de înmatriculare;- Cei de la forma "fara taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 28.07.2021 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă   (care contine obligatoriu DIPLOMA DE BAC ȘI DIPLOMA DE LICENȚĂ in original); În caz contrar vor pierde locul bugetat.
Candidații declarați admiși la forma "cu taxa":
  - Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:
                   -  100 lei taxă de înmatriculare si
                   -  1000 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;
 - Cei de la forma "cu taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 30.07.2021 - ora 10.00 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă impreună u dovada achitării taxelor. În caz contrar vor pierde locul repartizat inițial.
Cartea de identitate; 

Studii universitare de licenta

- Drept - licență

- Administrație publică - licență - În urma unei contestații lista a suferit modificări.

Listele pot suferi modificari in urma retragerilor candidaților declarați admiși.
Cei declarati respinsi pot urca pe un loc eligibil.

Rugam candidații declarați "admiși" care nu doresc să urmeze cursurile facultății noastre,
să trimită un email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în care să ne comunice acest lucru.

Pentru confirmare:

Confirmările se fac la secretariatul facultății - Str. General Magheru nr. 26, et. I
Între orele 09.00 - 15.00

Pentru a confirma locul se depun la secretariat următoarele:

 • Certificatul de naștere (copie și original);

 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul (copie);

 • C.I. - original și copie

 • Adeverință medicală;

 • Diploma de bacalaureat copie și originalul pentru conformitate (în original pentru cei de la buget) ;

 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)

 • Foaie matricola liceu 

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înmatriculare

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a primei rate;

 • Dosar plic.

- Candidații declarați admiși la forma "fara taxa": 
-Candidații declarați admiși la forma "fara taxa" trebuie să achite 100 lei taxă de înmatriculare;- Cei de la forma "fara taxa"  se vor prezenta la secretariat până cel târziu în ziua de 28.07.2021 pentru a depune dosarul de înscriere   (care contine obligatoriu DIPLOMA DE BAC in original); În caz contrar vor pierde locul bugetat.

- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa": 
- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:                   
-  100 lei taxă de înmatriculare si                   
-  970 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;

 - Cei de la forma "cu taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 30.07.2021 - ora 10.00 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă impreună u dovada achitării taxelor. În caz contrar vor pierde locul repartizat inițial.

Taxele se achită la:


1. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);
2.
- La Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

- Plata în lei prin virament bancar în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente ancare

Candidații trebuie să depuna dosarul impreuna cu chitantele la secretariatul Facultatii de Drept.ARE CALENDAR ADMITERE
       Studii de licenţă / master

-  12 – 25 iulie 2021 – Înscrierea candidaţilor (online)
-  26 iulie 2021         – Afişarea listelor iniţiale
-  26 - 29 iulie 2021  – Perioada de confirmări
-  30 iulie 2021          – Afişarea listelor finale

Ciclul I – Studii universitare de licenţă


Nr.

crt.

Domeniul de studiu

Program de studiu

Forme de învăţământ

Nr. locuri

Taxa de şcolarizare/an de studiu

1.      

Drept

Drept

4 ani

cu frecvenţă

38 - Buget
112 - Taxă

2 900 Ron

2.      

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3 ani

cu frecvenţă

21 - Buget
19 - Taxă

2 900 Ron


Media de admitere:
 - 40% media Bacalaureat
 - 30% media generală de absolvire a liceului 
 - 30% media disciplinelor umaniste din cadrul examenului de Bacalaureat
   (
Limba  și literatura  română,  Istorie,  Geografie,  Logică  și  argumentare,  Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie). 


Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2021

12 – 23 iulie 2021 – Înscrierea candidaţilor
23 iulie 2021         – Afişarea listelor iniţiale
26 - 29 iulie 2021  – Perioada de confirmări
30 iulie 2021          – Afişarea listelor finale

Inscrierea online studii de licenţă / masterat

- Inainte de a incepe procedura de inscriere, va rugam sa achitati taxa de 150 de RON.
Incarcarea / depunerea actelor din dosar nu se poate face fara dovada achitarii taxei de inscriere!
- Daca intampinati probleme la incarcarea actelor pe platforma trimiteti un email la adresa:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;
- Verificati directorul SPAM pentru corespondenta;


Vă rugăm să citiţi/vizionați înainte de a începe procedura de înscriere!

DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE - IULIE 2021

https://www.youtube.com/watch?v=v21uew1DakQ&t=67s 

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici

3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - Studii de licenţă

 • Cartea de identitate;

 • Certificatul de naștere;

 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;

 • Adeverință medicală;

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (pentru cei care nu au primit diplomele de BAC) - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;

 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)

 • Foaie matricola liceu - Se scaneaza fata/verso intr-un singur fisier pdf și se incarcă la butonul "Situatie scolara"

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);

 • Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență (pentru candidații la admiterea în an superior);

  Studii de Masterat (in plus fata de cele de mai sus)

 • Diploma de licenta;

 • Supliment la diploma (Foaie matricola);

 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  PE ADRESA: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4. Plata taxelor (chitanţa / op-ul se încarcă pe platformă) - Taxa inscriere - 150 RON / program de studiu

   • Plata în lei prin depunere numerar:

    la Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în lei prin virament bancar:

     în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare

     

   • Plata în lei prin mandat poștal:

    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în valută prin virament bancar:

    Virament bancar sau depunere de numerar în contul RO15 BTRL EURC RT00 7825 1103, SWIFT BTRLRO22, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

    Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:

    • Universitatea din Oradea;

    • Numele şi prenumele candidatului;

    • Codul numeric personal al candidatului;

    • Facultatea;

    • Categoria taxei: Taxa înscriere admitere

    • Suma de plată.

Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menţionte mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939. Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.


 - Metodologie de admitere studii universitare de licenţă 2021 

Ciclul II – Studii universitare de master

Nr.

crt.

Domeniul

Program de studiu

Durata şcolarizare/

Nr. credite

Cifra

de şcolarizare

Criterii de admitere

1.

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre,

90 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat* 

2.

Drept

Drept civil şi procedură civilă

2 semestre,

60 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*

3.

Științe administrative

Administrație publică

4 semestre,

120 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*

 * Candidaţii vor întocmi un referat. Nota obţinută va fi 50% din media finală de admitere.

- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere

- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere


- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere


(Pt. AP. Master - cerinta minimală de 3 lucrari se referă atât la pct. 1 cât și la pct. 2)

 • Număr de pagini referat – între 5 – 10 pagini

 • Bibliografia este obligatorie 

- CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:  

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal.

 2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil. 

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale. Strategii și politici publice 

Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii 

- CRITERIU SUPLIMENTAR DE DEPARTAJARE – INTERVIU

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2021: 

12 – 23 iulie 2021 –  Înscrierea candidaţilor
23 iulie 2021         – Afişarea listelor iniţiale
24 iulie 2021         – Perioada de contestații
26 iulie 2021         – 29 iulie 2021  - Perioada de confirmări
30 iulie 2021         – Afişarea listelor finale

Actele solicitate vor fi incărcate pe platforma Universității din Oradea. Detaliile tehnice se vor afișa pe site-ul www.drept.uoradea.ro.

 - Metodologie de admitere studii universitare de masterat 2021 


A D M I T E R E  O N L I N E  2 0 2 0

Septembrie 2020

Rezultate provizorii - Studii de master - DPPP/DPC/APM
Rezultate provizorii - Drept - Licenta (an superior)

Rezultate provizorii - Administratie publica - LicentaPentru confirmare:

Candidații declarați admiși la forma "cu taxa":
  - Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:
                   -  100 lei taxă de înmatriculare si
                   -  970 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare ;

 - Confirmarile se fac in perioada  14 - 18.09.2020

Rugăm candidații care nu doresc să confirme locul să anunțe secretariatul facultatii!

Taxele se achită la:

1. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);

Candidații trebuie să depuna dosarul impreuna cu chitantele la secretariatul Facultatii de Drept.

 


Licenţă

   - Drept - 0 locuri (doar ani superiori)

   - Administraţie publică - 7 locuri

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2020: 

-  01 – 12.09.2020 - Înscrierea candidaţilor

-  14.09.2020– Afişarea listelor iniţiale

-  14.09.2020 – 18 septembrie 2020- Perioada de confirmări

 - 21.09.2020 – Afişarea listelor finale


Studii de Masterat


   - Drept penal şi procedură penală - 23 locuri

   - Drept civil şi procedură civilă - 23 locuri

   - Administraţie publică - 26 locuri


Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2020: 

-  01 - 12.09.2020 - Înscrierea candidaţilor
-  14.09.2020– Afişarea listelor iniţiale
-  14.09.2020– Perioada de contestatii
-  14.09.2020 – 18 septembrie 2020- Perioada de confirmări
21.09.2020 – Afişarea listelor finale


- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere
- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere
- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere

              (Pt. AP. Master - cerinta minimală de 3 lucrari se referă atât la pct. 1 cât și la pct. 2)Important:

- Inainte de a incepe procedura de inscriere, va rugam sa achitati taxa de 150 de RON.
Incarcarea / depunerea actelor din dosar nu se poate face fara dovada achitarii taxei de inscriere!
- Daca intampinati probeleme la incarcarea actelor pe platforma trimiteti un email la adresa:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;

- Verificati directorul SPAM pentru corespondenta;
- Dosarele depuse pentru studiile de masterat nu intra in concurs decat dupa trimiterea referatului!

Vă rugăm să citiţi înainte de a începe procedura de înscriere!

DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE - Septembrie 2020

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici

3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - Studii de licenţă

 • Cartea de identitate;

 • Certificatul de naștere;

 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;

 • Adeverință medicală;

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (pentru cei care nu au primit diplomele de BAC) - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;

 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului);

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere;

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);

 • Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență (pentru candidații la admiterea în an superior);

  Studii de Masterat (in plus fata de cele de mai sus)

 • Diploma de licenta;

 • Supliment la diploma (Foaie matricola);

 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  PE ADRESA: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4. Plata taxelor (chitanţa / op-ul se încarcă pe platformă) - Taxa inscriere - 150 RON / program de studiu

   • Plata în lei prin depunere numerar:

    la Banca Transilvania in contul RO71BTRL00501202782511XX, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în lei prin virament bancar:

    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în lei prin mandat poștal:

    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în valută prin virament bancar:

    Virament bancar sau depunere de numerar în contul RO15 BTRL EURC RT00 7825 1103, SWIFT BTRLRO22, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

    Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:

    • Universitatea din Oradea;

    • Numele şi prenumele candidatului;

    • Codul numeric personal al candidatului;

    • Facultatea;

    • Categoria taxei: Taxa înscriere admitere

    • Suma de plată.


         DOCUMENTUL DE PLATA TREBUIE SA FIE PE NUMELE CANDIDATULUI!
Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menţionte mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939.
Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.

Rezultate finale sesiunea Iulie 2020:

 - Drept - licenta 
Administratie publica - licenta

Master
 -  DCPC
 -  DPPP 
 - APM


Rezultate provizorii - Sesiune Iulie 2020

Studii universitare de masterat
 - Drept civil și procedura civila / Drept penal și procedură penală
- Administrație publică
 
Contestațiile pentru media de admitere la masterat se pot depune până
Marti (28.07.2020) - orele 13.00 prin mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
impreuna cu dovada achitarii taxei de 150 de lei - taxa de contestatie


Anunț contestații admitere masterat

Pentru confirmarea locului la masterat:

Candidații declarați admiși la forma "fara taxa":
 - Candidații declarați admiși la forma "fara taxa" trebuie să achite 100 lei taxă de înmatriculare;
- Cei de la forma "fara taxa"  se vor prezenta la secretariat în ziua de 28.07.2020 pentru a depune dosarul de inscriere
  (care contine obligatoriu DIPLOMA DE LICENȚĂ in original);

Candidații declarați admiși la forma "cu taxa":
  - Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:
                   -  100 lei taxă de înmatriculare si
                   -  1000 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;
 - Confirmarile se fac in data de 29 si 30.07.2020


Studii universitare de licenta

- Drept - licență    Admiși / Respinși
- Administrație publică - licență

Listele pot suferi modificari in urma retragerilor candidaților declarați admiși.
Cei declarati respinsi pot urca pe un loc eligibil.

Rugam candidații declarați "admiși" care nu doresc să urmeze cursurile facultății noastre,
să trimită un email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în care să ne comunice acest lucru.

Pentru confirmare:
Candidații declarați admiși la forma "fara taxa":
 - Candidații declarați admiși la forma "fara taxa" trebuie să achite 100 lei taxă de înmatriculare;
- Cei de la forma "fara taxa"  se vor prezenta la secretariat în ziua de 28.07.2020 pentru a depune dosarul de inscriere
  (care contine obligatoriu DIPLOMA DE BAC in original);

Candidații declarați admiși la forma "cu taxa":

  - Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:
                   -  100 lei taxă de înmatriculare si
                   -  970 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;
 - Confirmarile se fac in data de 29 si 30.07.2020

Taxele se achită la:

1. Caseria Facultatii de Medicina si Farmacie, Piata 1 Decembrie, la parter;

2. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);
3. Depunere numerar la Banca Transilvania in contul RO71BTRL00501202782511XX, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939. Fiecare taxa se achita pe chitanta individuala care contine OBLIGATORIU: Nume, prenume, Facultate, Specializare (studii de licență sau masterat), An de studiu.

Candidații trebuie să depuna dosarul impreuna cu chitantele la secretariatul Facultatii de Drept.
Important:

- Inainte de a incepe procedura de inscriere, va rugam sa achitati taxa de 150 de RON.
Incarcarea / depunerea actelor din dosar nu se poate face fara dovada achitarii taxei de inscriere!
- Daca intampinati probeleme la incarcarea actelor pe platforma trimiteti un email la adresa:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;
- Verificati directorul SPAM pentru corespondenta;
- Dosarele depuse pentru studiile de masterat nu intra in concurs decat dupa trimiterea referatului!

Calendar admitere:

-  13 – 24 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor
-  27 iulie 2020 – Afişarea listelor iniţiale
-  27 iulie 2020 – 31 iulie 2020 - Perioada de confirmări
-  31 iulie 2020 – Afişarea listelor finale


Inscrierea online studii de licenţă / masterat

Vă rugăm să citiţi înainte de a începe procedura de înscriere!

DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE - IULIE 2020

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici

3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - Studii de licenţă

 • Cartea de identitate;

 • Certificatul de naștere;

 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;

 • Adeverință medicală;

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (pentru cei care nu au primit diplomele de BAC) - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;

 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);

 • Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență (pentru candidații la admiterea în an superior);

  Studii de Masterat (in plus fata de cele de mai sus)

 • Diploma de licenta;

 • Supliment la diploma (Foaie matricola);

 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  PE ADRESA: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4. Plata taxelor (chitanţa / op-ul se încarcă pe platformă) - Taxa inscriere - 150 RON / program de studiu

   • Plata în lei prin depunere numerar:

    la Banca Transilvania in contul RO71BTRL00501202782511XX, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în lei prin virament bancar:

    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în lei prin mandat poștal:

    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

   • Plata în valută prin virament bancar:

    Virament bancar sau depunere de numerar în contul RO15 BTRL EURC RT00 7825 1103, SWIFT BTRLRO22, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

    Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:

    • Universitatea din Oradea;

    • Numele şi prenumele candidatului;

    • Codul numeric personal al candidatului;

    • Facultatea;

    • Categoria taxei: Taxa înscriere admitere

    • Suma de plată.

Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menţionte mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939. Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.

Studii universitare de licență


Nr.

crt.

Domeniul

Programul de studii

Durata şcolarizare
/ Nr. credite

Cifra de şcolarizare

Criterii de admitere

1.       

Drept

Drept

4 ani,

240 credite

150

70% medie Bacalaureat + 30% media notelor de la proba de Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat.

2.       

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3 ani,

180 credite

40

70% medie Bacalaureat + 30% media notelor de la proba de Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat.

Candidații  declarați admiși și confirmați au obligația de depunere a dosarului de admitere la secretariatul facultății, conform unui calendar stabilit de comisia de admitere și afișat pe site-ul www.drept.uoradea.ro.

Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al Facultăţii de Drept.

 

Studii universitare de masterat

Nr.

crt.

Domeniul

Program de studiu

Durata şcolarizare
/Nr. credite

Cifra
de şcolarizare

Criterii de admitere

1.

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre,

90 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*  

2.

Drept

Drept civil şi procedură civilă

2 semestre,

60 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*

3.

Științe administrative

Administrație publică

4 semestre,

120 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*

 * Candidaţii vor întocmi un referat. Nota obţinută va fi 50% din media finală de admitere.

- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere
- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere
- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere
              (Pt. AP. Master - cerinta minimală de 3 lucrari se referă atât la pct. 1 cât și la pct. 2)


Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2020: 

-  13 – 24 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor

-  27 iulie 2020 – Afişarea listelor iniţiale

-  27 iulie 2020 – 28 iulie 2020 - Perioada de contestații

-  28 iulie 2020 – 31 iulie 2020 - Perioada de confirmări

-  31 iulie 2020 – Afişarea listelor finale


Admitere Universitatea din Oradea

https://youtu.be/I238LZVz3xg


A D M I T E R E  2 0 1 9

 Liste provizorii Admitere - Septembrie 2019

    - Administratie publica - licenta
    - Studii e masterat

Sesiunea Septembrie 2019

Licenţă
   - Drept - 0 locuri (doar ani superiori)

   - Administraţie publică - 15 locuri

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2019: 

-  04 – 13.09.2019 - Înscrierea candidaţilor

-  14.09.2019– Afişarea listelor iniţiale

-  16.09.2019 – 19 septembrie 2019- Perioada de confirmări

 - 20.09.2019 – Afişarea listelor finale


Studii de Masterat


   - Drept penal şi procedură penală - 28 locuri

   - Drept civil şi procedură civilă - 29 locuri

   - Administraţie publică - 30 locuri


Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2019: 

-  04 – 13.09.2019 - Înscrierea candidaţilor

-  14.09.2019– Afişarea listelor iniţiale

-  14.09.2019– Perioada de contestații

-  16.09.2019 – 19 septembrie 2019- Perioada de confirmări

20.09.2019 – Afişarea listelor finale


 

Liste finale - Admitere - Iulie 2019

- Studii de licență
      - Drept
      - Administrație publică

- Studii de Masterat

      - Drept civil și procedură civilă; Drept penal și procedură penală; Administrație publică

 

 Liste provizorii Admitere - Iulie 2019

- Studii de licență
      - Drept
      - Administrație publică

- Studii de Masterat
      - Drept civil și procedură civilă

      - Drept penal și procedură penală

      - Administrație publică


INFORMAȚII CONFIRMARE LOC BUGET / CU TAXĂ

Metodologie de admitere studii universitare de licență 2019 - Facultatea de Drept


 - Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2019: 

       - Studii universitare de licență

                     - Specializarea Drept
                           
    - Locuri bugetate: 35
                               - Locuri cu taxă: 115

                     - Specializarea Administrație publică
                           
    - Locuri bugetate: 20
                               - Locuri cu taxă: 20

 • 15 – 25 iulie 2019 - Înscrierea candidaţilor

 • 26 iulie 2019 – Afişarea listelor iniţiale

 • 26 iulie 2019 – 1 august 2019 - Perioada de confirmări

 • 2 august 2019 – Afişarea listelor finale


  - Metodologie de admitere studii universitare de masterat 2019 - Facultatea de Drept

   - Teme referat admitere masterat 2019

                    - Specializarea Drept penal şi procedură penală
                           
    - Locuri bugetate: 8
                               - Locuri cu taxă: 42

                     - Specializarea Drept civil şi procedură civilă
                           
    - Locuri bugetate: 8
                               - Locuri cu taxă: 42

                     - Specializarea Administraţie publică
                           
    - Locuri bugetate: 15
                               - Locuri cu taxă: 35

   - Studii universitare de masterat

 • 15 – 25 iulie 2019 - Înscrierea candidaţilor

 • 26 iulie 2019 – Afişarea listelor iniţiale

 • 26 - 27 iulie 2019 - Perioadă de contestații

 • 27 iulie 2019 – 1 august 2019 - Perioada de confirmări

 • 2 august 2019 – Afişarea listelor finale

 


Admitere Septembrie 2018

- Liste provizorii admitere Septembrie 2018
      
          
                  - Studii de licență

                
                 - Studii de masterat


 - Anunț confirmare loc - admitere 2018


Studii universitare de licență

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2018: 

 • 04 – 13 septembrie  2018 - înscrierea candidaţilor

 • 14 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor

 • 17 – 20 septembrie 2018 – perioada de confirmare

 • 21 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor finale


Studii universitare de masterat

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2018: 

 • 04 – 13  septembrie  2018 - înscrierea candidaţilor

 • 14 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor inițiale

 • 17 septembrie 2018 - perioada de contestații

 • 18 – 20 septembrie 2018  – perioada de confirmare

 • 21 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor finale

 

 - Liste finale admitere Iulie 2018

 - Liste provizorii admitere Iulie 2018

 - Anunț confirmare loc - admitere 2018

 - Anunț achitare taxă înscriere - Banca Transilvania

 - Metodologie de admitere a Universității din Oradea - Sesiunea iulie - septembrie 2018

 - Metodologie de admitere studii universitare de licență 2018 - Facultatea de Drept

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2018: 

 • 10 – 20 iulie 2018 - înscrierea candidaţilor

 • 23 iulie 2018 – Afişarea listelor iniţiale

 • 23 iulie 2018 – 27 iulie 2018 - perioada de confirmări

 • 30 iulie 2018 – afişarea listelor finale

 Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2018: 

 • 04 – 13 septembrie  2018 - înscrierea candidaţilor

 • 14 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor

 • 17 – 20 septembrie 2018 – perioada de confirmare

 • 21 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor finale

 - Metodologie de admitere studii universitare de masterat 2018

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2018: 

 • 10 – 20 iulie 2018 - înscrierea candidaţilor

 • 23 iulie 2018 – afişarea listelor iniţiale

 • 23 iulie 2018 – 24 iulie 2018 - perioada de contestații

 • 25 iulie 2018 – 27 iulie 2018 - perioada de confirmări

 • 30 iulie 2018 – afişarea listelor finale

 Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2018: 

 • 04 – 13  septembrie  2018 - înscrierea candidaţilor

 • 14 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor inițiale

 • 17 septembrie 2018 - perioada de contestații

 • 18 – 20 septembrie 2018  – perioada de confirmare

 • 21 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor finaleWEBSITE OFICIAL ADMITERE UO