A D M I T E R E  O N L I N E  2 0 2 1
- Despre admitere cu dl. decan - conf. univ. dr. Cristian Miheş

  https://www.youtube.com/watch?v=rJTP_V7ZqTo&t=43s 

 Rezultate provizorii - Sesiune Septembrie 2021

- Studii universitare de licență
 - Studii universitare de masterat


- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite: 

-  100 lei taxă de înmatriculare si                   
-  Studii de licență - 970 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;
-  Studii de masterat - 1000 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;


 - Cei de la forma "cu taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 23.09.2021 - ora 12.00 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă impreună cu dovada achitării taxelor.
În caz contrar vor pierde locul repartizat inițial.


Taxele se achită la:


1. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);


2. La Banca Transilvania

 • Plata în lei prin depunere numerar:
  la Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
 • Plata în lei prin virament bancar:
   în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancarePerioada de desfăşurare a concursului de admitere
              Sesiunea Septembrie 2021 

-  06 – 17 septembrie 2021 – Înscrierea candidaţilor

-  17 septembrie 2021 – Afişarea listelor iniţiale

-  20 septembrie 2021 – 23 septembrie 2021 - Perioada de confirmări

-  24 septembrie 2021 – Afişarea listelor finale


Cifra de şcolarizare pentru concursul de admitere sesiunea septembrie 2021,

                                 Studii universitare de licenţă

Nr crt

Programul de studii (specializarea)

Nr. locuri buget

Nr. locuri cu taxă

1.        

Drept*

0

0

2.        

Administrație publică

0

12

 * La specializarea Drept se organizează concurs de admitere doar pentru ani superiori.

 

Cifra de şcolarizare pentru concursul de admitere sesiunea septembrie 2021,

                                Studii universitare de mastericăCiclul II – Studii universitare de master

Nr.

crt.

Domeniul

Program de studiu

Durata şcolarizare/

Nr. credite

Nr. locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre,

90 credite

29

50% media licenţă + 50% Referat* 

2.

Drept

Drept civil şi procedură civilă

2 semestre,

60 credite

26

50% media licenţă + 50% Referat*

3.

Științe administrative

Administrație publică

4 semestre,

120 credite

27

50% media licenţă + 50% Referat*

 

 * Candidaţii vor întocmi un referat. Nota obţinută va fi 50% din media finală de admitere.

- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere

- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere


- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere


(Pt. AP. Master - cerinta minimală de 3 lucrari se referă atât la pct. 1 cât și la pct. 2)

 • Număr de pagini referat – între 5 – 10 pagini
 • Bibliografia este obligatorie 

- CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:  

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal.
 2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil. 

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale. Strategii și politici publice 

Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii Inscrierea online studii de licenţă / masterat


- Inainte de a incepe procedura de inscriere, va rugam sa achitati taxa de 150 de RON.
Incarcarea / depunerea actelor din dosar nu se poate face fara dovada achitarii taxei de inscriere!
- Daca intampinati probleme la incarcarea actelor pe platforma trimiteti un email la adresa:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;
- Verificati directorul SPAM pentru corespondenta;


Vă rugăm să citiţi/vizionați înainte de a începe procedura de înscriere!

DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE - IULIE 2021

https://www.youtube.com/watch?v=v21uew1DakQ&t=67s 

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici
3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - Studii de licenţă

 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;
 • Adeverință medicală;
 • Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (pentru cei care nu au primit diplomele de BAC) - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;
 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)
 • Foaie matricola liceu - Se scaneaza fata/verso intr-un singur fisier pdf și se incarcă la butonul "Situatie scolara"
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);
 • Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență (pentru candidații la admiterea în an superior);

  Studii de Masterat (in plus fata de cele de mai sus)

 • Diploma de licenta;
 • Supliment la diploma (Foaie matricola);
 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  PE ADRESA: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4. Plata taxelor (chitanţa / op-ul se încarcă pe platformă) - Taxa inscriere - 150 RON / program de studiu

   • Plata în lei prin depunere numerar:
    la Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
   • Plata în lei prin virament bancar:
     în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare
   • Plata în lei prin mandat poștal:
    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
   • Plata în valută prin virament bancar:
    Virament bancar sau depunere de numerar în contul RO15 BTRL EURC RT00 7825 1103, SWIFT BTRLRO22, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
    Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:
    • Universitatea din Oradea;
    • Numele şi prenumele candidatului;
    • Codul numeric personal al candidatului;
    • Facultatea;
    • Categoria taxei: Taxa înscriere admitere
    • Suma de plată.

Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menţionte mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939. Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.

 
Rezultate finale - Sesiune Iulie 2021


Studii universitare de licență
- Drept - licență
- Administrație publică - licență

Studii universitare de masterat
 - Drept civil și procedură civila / Drept penal și procedură penală
- Administrație publicăRezultate provizorii - Sesiune Iulie 2021


Studii universitare de masterat
 - Drept civil și procedura civila / Drept penal și procedură penală
- Administrație publică
 
Contestațiile pentru media de admitere la masterat se pot depune până
Luni (26.07.2021) - orele 16.00 prin mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
impreuna cu dovada achitarii taxei de 150 de lei - taxa de contestatie


În urma contestațiilor listele finale pot suferi modificari.


Pentru confirmarea locului la masterat:

Candidații declarați admiși la forma "fara taxa":
 - Candidații declarați admiși la forma "fara taxa" trebuie să achite 100 lei taxă de înmatriculare;- Cei de la forma "fara taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 28.07.2021 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă   (care contine obligatoriu DIPLOMA DE BAC ȘI DIPLOMA DE LICENȚĂ in original); În caz contrar vor pierde locul bugetat.
Candidații declarați admiși la forma "cu taxa":
  - Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:
                   -  100 lei taxă de înmatriculare si
                   -  1000 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;
 - Cei de la forma "cu taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 30.07.2021 - ora 10.00 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă impreună u dovada achitării taxelor
. În caz contrar vor pierde locul repartizat inițial.
Cartea de identitate; 

Studii universitare de licenta

- Drept - licență

- Administrație publică - licență
- În urma unei contestații lista a suferit modificări.

Listele pot suferi modificari in urma retragerilor candidaților declarați admiși.
Cei declarati respinsi pot urca pe un loc eligibil.

Rugam candidații declarați "admiși" care nu doresc să urmeze cursurile facultății noastre,
să trimită un email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în care să ne comunice acest lucru.


Pentru confirmare:

Confirmările se fac la secretariatul facultății - Str. General Magheru nr. 26, et. I
Între orele 09.00 - 15.00

Pentru a confirma locul se depun la secretariat următoarele:
 • Certificatul de naștere (copie și original);
 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul (copie);
 • C.I. - original și copie
 • Adeverință medicală;
 • Diploma de bacalaureat copie și originalul pentru conformitate (în original pentru cei de la buget) ;
 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)
 • Foaie matricola liceu 
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înmatriculare
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a primei rate;
 • Dosar plic.
- Candidații declarați admiși la forma "fara taxa": 
-Candidații declarați admiși la forma "fara taxa" trebuie să achite 100 lei taxă de înmatriculare;
- Cei de la forma "fara taxa"  se vor prezenta la secretariat până cel târziu în ziua de 28.07.2021 pentru a depune dosarul de înscriere   (care contine obligatoriu DIPLOMA DE BAC in original); În caz contrar vor pierde locul bugetat.

- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa": 
- Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:                   
-  100 lei taxă de înmatriculare si                   
-  970 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;

 - Cei de la forma "cu taxa"  se vor prezenta la secretariat până în ziua de 30.07.2021 - ora 10.00 pentru a depune dosarul de inscriere încărcat pe platformă impreună u dovada achitării taxelor. În caz contrar vor pierde locul repartizat inițial.

Taxele se achită la:


1. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);
2.
- La Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
- Plata în lei prin virament bancar în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente ancare

Candidații trebuie să depuna dosarul impreuna cu chitantele la secretariatul Facultatii de Drept.ARE CALENDAR ADMITERE
       Studii de licenţă / master

-  12 – 25 iulie 2021 – Înscrierea candidaţilor (online)
-  26 iulie 2021         – Afişarea listelor iniţiale
-  26 - 29 iulie 2021  – Perioada de confirmări
-  30 iulie 2021          – Afişarea listelor finale

Ciclul I – Studii universitare de licenţă


Nr.

crt.

Domeniul de studiu

Program de studiu Forme de învăţământ Nr. locuri Taxa de şcolarizare/an de studiu
1.       Drept Drept 4 ani
cu frecvenţă
38 - Buget
112 - Taxă
2 900 Ron
2.       Ştiinţe administrative Administraţie publică 3 ani
cu frecvenţă
21 - Buget
19 - Taxă
2 900 Ron


Media de admitere:
 - 40% media Bacalaureat
 - 30% media generală de absolvire a liceului 
 - 30% media disciplinelor umaniste din cadrul examenului de Bacalaureat
   (
Limba  și literatura  română,  Istorie,  Geografie,  Logică  și  argumentare,  Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie). 


Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2021

12 – 23 iulie 2021 – Înscrierea candidaţilor
23 iulie 2021         – Afişarea listelor iniţiale
26 - 29 iulie 2021  – Perioada de confirmări
30 iulie 2021          – Afişarea listelor finale

Inscrierea online studii de licenţă / masterat

- Inainte de a incepe procedura de inscriere, va rugam sa achitati taxa de 150 de RON.
Incarcarea / depunerea actelor din dosar nu se poate face fara dovada achitarii taxei de inscriere!
- Daca intampinati probleme la incarcarea actelor pe platforma trimiteti un email la adresa:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;
- Verificati directorul SPAM pentru corespondenta;


Vă rugăm să citiţi/vizionați înainte de a începe procedura de înscriere!

DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE - IULIE 2021

https://www.youtube.com/watch?v=v21uew1DakQ&t=67s 

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici
3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - Studii de licenţă

 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;
 • Adeverință medicală;
 • Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (pentru cei care nu au primit diplomele de BAC) - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;
 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)
 • Foaie matricola liceu - Se scaneaza fata/verso intr-un singur fisier pdf și se incarcă la butonul "Situatie scolara"
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);
 • Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență (pentru candidații la admiterea în an superior);

  Studii de Masterat (in plus fata de cele de mai sus)

 • Diploma de licenta;
 • Supliment la diploma (Foaie matricola);
 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  PE ADRESA: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4. Plata taxelor (chitanţa / op-ul se încarcă pe platformă) - Taxa inscriere - 150 RON / program de studiu

   • Plata în lei prin depunere numerar:
    la Banca Transilvania in contul  RO61BTRL0050160100717205, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
   • Plata în lei prin virament bancar:
     în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare
   • Plata în lei prin mandat poștal:
    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
   • Plata în valută prin virament bancar:
    Virament bancar sau depunere de numerar în contul RO15 BTRL EURC RT00 7825 1103, SWIFT BTRLRO22, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
    Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:
    • Universitatea din Oradea;
    • Numele şi prenumele candidatului;
    • Codul numeric personal al candidatului;
    • Facultatea;
    • Categoria taxei: Taxa înscriere admitere
    • Suma de plată.

Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menţionte mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939. Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.


 - Metodologie de admitere studii universitare de licenţă 2021 


Ciclul II – Studii universitare de master

Nr.

crt.

Domeniul

Program de studiu

Durata şcolarizare/

Nr. credite

Cifra

de şcolarizare

Criterii de admitere

1.

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre,

90 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat* 

2.

Drept

Drept civil şi procedură civilă

2 semestre,

60 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*

3.

Științe administrative

Administrație publică

4 semestre,

120 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*


 * Candidaţii vor întocmi un referat. Nota obţinută va fi 50% din media finală de admitere.

- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere

- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere


- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere


(Pt. AP. Master - cerinta minimală de 3 lucrari se referă atât la pct. 1 cât și la pct. 2)

 • Număr de pagini referat – între 5 – 10 pagini
 • Bibliografia este obligatorie 

- CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:  

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal.
 2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil. 

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale. Strategii și politici publice 

Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii 

- CRITERIU SUPLIMENTAR DE DEPARTAJARE – INTERVIU

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2021: 

12 – 23 iulie 2021 –  Înscrierea candidaţilor
23 iulie 2021         – Afişarea listelor iniţiale
24 iulie 2021         – Perioada de contestații
26 iulie 2021         – 29 iulie 2021  - Perioada de confirmări
30 iulie 2021         – Afişarea listelor finale

Actele solicitate vor fi incărcate pe platforma Universității din Oradea. Detaliile tehnice se vor afișa pe site-ul www.drept.uoradea.ro.

 - Metodologie de admitere studii universitare de masterat 2021 


A D M I T E R E  O N L I N E  2 0 2 0

Septembrie 2020

Rezultate provizorii - Studii de master - DPPP/DPC/APM
Rezultate provizorii - Drept - Licenta (an superior)

Rezultate provizorii - Administratie publica - LicentaPentru confirmare:

Candidații declarați admiși la forma "cu taxa":
  - Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:
                   -  100 lei taxă de înmatriculare si
                   -  970 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare ;

 - Confirmarile se fac in perioada  14 - 18.09.2020


Rugăm candidații care nu doresc să confirme locul să anunțe secretariatul facultatii!

Taxele se achită la:

1. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);

Candidații trebuie să depuna dosarul impreuna cu chitantele la secretariatul Facultatii de Drept.

 


Licenţă

   - Drept - 0 locuri (doar ani superiori)

   - Administraţie publică - 7 locuri

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2020: 

-  01 – 12.09.2020 - Înscrierea candidaţilor

-  14.09.2020– Afişarea listelor iniţiale

-  14.09.2020 – 18 septembrie 2020- Perioada de confirmări

 - 21.09.2020 – Afişarea listelor finale


Studii de Masterat


   - Drept penal şi procedură penală - 23 locuri

   - Drept civil şi procedură civilă - 23 locuri

   - Administraţie publică - 26 locuri


Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2020: 

-  01 - 12.09.2020 - Înscrierea candidaţilor
-  14.09.2020– Afişarea listelor iniţiale
-  14.09.2020– Perioada de contestatii
-  14.09.2020 – 18 septembrie 2020- Perioada de confirmări
21.09.2020 – Afişarea listelor finale


- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere
- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere
- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere

              (Pt. AP. Master - cerinta minimală de 3 lucrari se referă atât la pct. 1 cât și la pct. 2)Important:

- Inainte de a incepe procedura de inscriere, va rugam sa achitati taxa de 150 de RON.
Incarcarea / depunerea actelor din dosar nu se poate face fara dovada achitarii taxei de inscriere!
- Daca intampinati probeleme la incarcarea actelor pe platforma trimiteti un email la adresa:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;

- Verificati directorul SPAM pentru corespondenta;
- Dosarele depuse pentru studiile de masterat nu intra in concurs decat dupa trimiterea referatului!

Vă rugăm să citiţi înainte de a începe procedura de înscriere!

DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE - Septembrie 2020

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici
3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - Studii de licenţă

 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;
 • Adeverință medicală;
 • Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (pentru cei care nu au primit diplomele de BAC) - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;
 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului);
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere;
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);
 • Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență (pentru candidații la admiterea în an superior);

  Studii de Masterat (in plus fata de cele de mai sus)

 • Diploma de licenta;
 • Supliment la diploma (Foaie matricola);
 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  PE ADRESA: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4. Plata taxelor (chitanţa / op-ul se încarcă pe platformă) - Taxa inscriere - 150 RON / program de studiu

   • Plata în lei prin depunere numerar:
    la Banca Transilvania in contul RO71BTRL00501202782511XX, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
   • Plata în lei prin virament bancar:
    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
   • Plata în lei prin mandat poștal:
    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
   • Plata în valută prin virament bancar:
    Virament bancar sau depunere de numerar în contul RO15 BTRL EURC RT00 7825 1103, SWIFT BTRLRO22, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
    Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:
    • Universitatea din Oradea;
    • Numele şi prenumele candidatului;
    • Codul numeric personal al candidatului;
    • Facultatea;
    • Categoria taxei: Taxa înscriere admitere
    • Suma de plată.


         DOCUMENTUL DE PLATA TREBUIE SA FIE PE NUMELE CANDIDATULUI!
Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menţionte mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939.
Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.

Rezultate finale sesiunea Iulie 2020:

 - Drept - licenta 
Administratie publica - licenta

Master
 -  DCPC
 -  DPPP 
 - APM


Rezultate provizorii - Sesiune Iulie 2020


Studii universitare de masterat
 - Drept civil și procedura civila / Drept penal și procedură penală
- Administrație publică
 
Contestațiile pentru media de admitere la masterat se pot depune până
Marti (28.07.2020) - orele 13.00 prin mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
impreuna cu dovada achitarii taxei de 150 de lei - taxa de contestatie


Anunț contestații admitere masterat

Pentru confirmarea locului la masterat:

Candidații declarați admiși la forma "fara taxa":
 - Candidații declarați admiși la forma "fara taxa" trebuie să achite 100 lei taxă de înmatriculare;
- Cei de la forma "fara taxa"  se vor prezenta la secretariat în ziua de 28.07.2020 pentru a depune dosarul de inscriere
  (care contine obligatoriu DIPLOMA DE LICENȚĂ in original);


Candidații declarați admiși la forma "cu taxa":
  - Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:
                   -  100 lei taxă de înmatriculare si
                   -  1000 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;
 - Confirmarile se fac in data de 29 si 30.07.2020Studii universitare de licenta

- Drept - licență    Admiși / Respinși
- Administrație publică - licență

Listele pot suferi modificari in urma retragerilor candidaților declarați admiși.
Cei declarati respinsi pot urca pe un loc eligibil.

Rugam candidații declarați "admiși" care nu doresc să urmeze cursurile facultății noastre,
să trimită un email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în care să ne comunice acest lucru.


Pentru confirmare:
Candidații declarați admiși la forma "fara taxa":
 - Candidații declarați admiși la forma "fara taxa" trebuie să achite 100 lei taxă de înmatriculare;
- Cei de la forma "fara taxa"  se vor prezenta la secretariat în ziua de 28.07.2020 pentru a depune dosarul de inscriere
  (care contine obligatoriu DIPLOMA DE BAC in original);


Candidații declarați admiși la forma "cu taxa":
  - Candidații declarați admiși la forma "cu taxa" trebuie să achite:
                   -  100 lei taxă de înmatriculare si
                   -  970 de lei Rata 1 din  taxa de școlarizare;
 - Confirmarile se fac in data de 29 si 30.07.2020

Taxele se achită la:

1. Caseria Facultatii de Medicina si Farmacie, Piata 1 Decembrie, la parter;

2. Universitate - serviciul taxe (Str. Universitatii nr. 1);
3. Depunere numerar la Banca Transilvania in contul RO71BTRL00501202782511XX, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939. Fiecare taxa se achita pe chitanta individuala care contine OBLIGATORIU: Nume, prenume, Facultate, Specializare (studii de licență sau masterat), An de studiu.

Candidații trebuie să depuna dosarul impreuna cu chitantele la secretariatul Facultatii de Drept.
Important:

- Inainte de a incepe procedura de inscriere, va rugam sa achitati taxa de 150 de RON.
Incarcarea / depunerea actelor din dosar nu se poate face fara dovada achitarii taxei de inscriere!
- Daca intampinati probeleme la incarcarea actelor pe platforma trimiteti un email la adresa:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;
- Verificati directorul SPAM pentru corespondenta;
- Dosarele depuse pentru studiile de masterat nu intra in concurs decat dupa trimiterea referatului!

Calendar admitere:
-  13 – 24 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor
-  27 iulie 2020 – Afişarea listelor iniţiale
-  27 iulie 2020 – 31 iulie 2020 - Perioada de confirmări
-  31 iulie 2020 – Afişarea listelor finale


Inscrierea online studii de licenţă / masterat

Vă rugăm să citiţi înainte de a începe procedura de înscriere!

DESCRIERE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE - IULIE 2020

1. Creare cont platforma - click aici
2. Logare cont platforma admitere - click aici
3. Acte necesare încărcare platformă (dosar admitere) - Studii de licenţă

 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie - dacă este cazul;
 • Adeverință medicală;
 • Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (pentru cei care nu au primit diplomele de BAC) - PE PLATFORMA SE INCARCA FATA/VERSO;
 • 2 fotografii tip buletin (3/4 mate – acestea se vor depune la confirmarea locului)
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior);
 • Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență (pentru candidații la admiterea în an superior);

  Studii de Masterat (in plus fata de cele de mai sus)

 • Diploma de licenta;
 • Supliment la diploma (Foaie matricola);
 • REFERATELE SE TRIMIT ÎN FORMAT pdf, salvate sub denumirea nume_prenume_APM/DCPC/DPPP  PE ADRESA: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4. Plata taxelor (chitanţa / op-ul se încarcă pe platformă) - Taxa inscriere - 150 RON / program de studiu

   • Plata în lei prin depunere numerar:
    la Banca Transilvania in contul RO71BTRL00501202782511XX, cod BIC BTRLRO22, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
   • Plata în lei prin virament bancar:
    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
   • Plata în lei prin mandat poștal:
    în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
   • Plata în valută prin virament bancar:
    Virament bancar sau depunere de numerar în contul RO15 BTRL EURC RT00 7825 1103, SWIFT BTRLRO22, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
    Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:
    • Universitatea din Oradea;
    • Numele şi prenumele candidatului;
    • Codul numeric personal al candidatului;
    • Facultatea;
    • Categoria taxei: Taxa înscriere admitere
    • Suma de plată.

Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menţionte mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939. Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.
Studii universitare de licență


Nr.

crt.

Domeniul

Programul de studii

Durata şcolarizare
/ Nr. credite

Cifra de şcolarizare

Criterii de admitere

1.       

Drept

Drept

4 ani,

240 credite

150

70% medie Bacalaureat + 30% media notelor de la proba de Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat.

2.       

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3 ani,

180 credite

40

70% medie Bacalaureat + 30% media notelor de la proba de Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat.

Candidații  declarați admiși și confirmați au obligația de depunere a dosarului de admitere la secretariatul facultății, conform unui calendar stabilit de comisia de admitere și afișat pe site-ul www.drept.uoradea.ro.

Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al Facultăţii de Drept.

 

Studii universitare de masterat

Nr.

crt.

Domeniul

Program de studiu

Durata şcolarizare
/Nr. credite

Cifra
de şcolarizare

Criterii de admitere

1.

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre,

90 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*  

2.

Drept

Drept civil şi procedură civilă

2 semestre,

60 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*

3.

Științe administrative

Administrație publică

4 semestre,

120 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*

 * Candidaţii vor întocmi un referat. Nota obţinută va fi 50% din media finală de admitere.

- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere
- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere
- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere
              (Pt. AP. Master - cerinta minimală de 3 lucrari se referă atât la pct. 1 cât și la pct. 2)


Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2020: 

-  13 – 24 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor

-  27 iulie 2020 – Afişarea listelor iniţiale

-  27 iulie 2020 – 28 iulie 2020 - Perioada de contestații

-  28 iulie 2020 – 31 iulie 2020 - Perioada de confirmări

-  31 iulie 2020 – Afişarea listelor finale


Admitere Universitatea din Oradea

https://youtu.be/I238LZVz3xgA D M I T E R E  2 0 1 9

 Liste provizorii Admitere - Septembrie 2019

    - Administratie publica - licenta
    - Studii e masterat

Sesiunea Septembrie 2019

Licenţă
   - Drept - 0 locuri (doar ani superiori)

   - Administraţie publică - 15 locuri

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2019: 

-  04 – 13.09.2019 - Înscrierea candidaţilor

-  14.09.2019– Afişarea listelor iniţiale

-  16.09.2019 – 19 septembrie 2019- Perioada de confirmări

 - 20.09.2019 – Afişarea listelor finale


Studii de Masterat


   - Drept penal şi procedură penală - 28 locuri

   - Drept civil şi procedură civilă - 29 locuri

   - Administraţie publică - 30 locuri


Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2019: 

-  04 – 13.09.2019 - Înscrierea candidaţilor

-  14.09.2019– Afişarea listelor iniţiale

-  14.09.2019– Perioada de contestații

-  16.09.2019 – 19 septembrie 2019- Perioada de confirmări

20.09.2019 – Afişarea listelor finale


 

Liste finale - Admitere - Iulie 2019

- Studii de licență
      - Drept
      - Administrație publică

- Studii de Masterat

      - Drept civil și procedură civilă; Drept penal și procedură penală; Administrație publică

 

 Liste provizorii Admitere - Iulie 2019

- Studii de licență
      - Drept
      - Administrație publică

- Studii de Masterat
      - Drept civil și procedură civilă

      - Drept penal și procedură penală

      - Administrație publică


INFORMAȚII CONFIRMARE LOC BUGET / CU TAXĂ

Metodologie de admitere studii universitare de licență 2019 - Facultatea de Drept


 - Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2019: 

       - Studii universitare de licență

                     - Specializarea Drept
                           
    - Locuri bugetate: 35
                               - Locuri cu taxă: 115

                     - Specializarea Administrație publică
                           
    - Locuri bugetate: 20
                               - Locuri cu taxă: 20

 • 15 – 25 iulie 2019 - Înscrierea candidaţilor

 • 26 iulie 2019 – Afişarea listelor iniţiale

 • 26 iulie 2019 – 1 august 2019 - Perioada de confirmări

 • 2 august 2019 – Afişarea listelor finale


  - Metodologie de admitere studii universitare de masterat 2019 - Facultatea de Drept

   - Teme referat admitere masterat 2019

                    - Specializarea Drept penal şi procedură penală
                           
    - Locuri bugetate: 8
                               - Locuri cu taxă: 42

                     - Specializarea Drept civil şi procedură civilă
                           
    - Locuri bugetate: 8
                               - Locuri cu taxă: 42

                     - Specializarea Administraţie publică
                           
    - Locuri bugetate: 15
                               - Locuri cu taxă: 35

   - Studii universitare de masterat

 • 15 – 25 iulie 2019 - Înscrierea candidaţilor

 • 26 iulie 2019 – Afişarea listelor iniţiale

 • 26 - 27 iulie 2019 - Perioadă de contestații

 • 27 iulie 2019 – 1 august 2019 - Perioada de confirmări

 • 2 august 2019 – Afişarea listelor finale

 Admitere Septembrie 2018

- Liste provizorii admitere Septembrie 2018
      
          
                  - Studii de licență

                
                 - Studii de masterat


 - Anunț confirmare loc - admitere 2018


Studii universitare de licență

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2018: 
 • 04 – 13 septembrie  2018 - înscrierea candidaţilor
 • 14 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor
 • 17 – 20 septembrie 2018 – perioada de confirmare
 • 21 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor finale

Studii universitare de masterat

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2018: 
 • 04 – 13  septembrie  2018 - înscrierea candidaţilor
 • 14 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor inițiale
 • 17 septembrie 2018 - perioada de contestații
 • 18 – 20 septembrie 2018  – perioada de confirmare
 • 21 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor finale
 
 - Liste finale admitere Iulie 2018

 - Liste provizorii admitere Iulie 2018

 - Anunț confirmare loc - admitere 2018

 - Anunț achitare taxă înscriere - Banca Transilvania

 - Metodologie de admitere a Universității din Oradea - Sesiunea iulie - septembrie 2018

 - Metodologie de admitere studii universitare de licență 2018 - Facultatea de Drept
Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2018: 
 • 10 – 20 iulie 2018 - înscrierea candidaţilor
 • 23 iulie 2018 – Afişarea listelor iniţiale
 • 23 iulie 2018 – 27 iulie 2018 - perioada de confirmări
 • 30 iulie 2018 – afişarea listelor finale
 Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2018: 
 • 04 – 13 septembrie  2018 - înscrierea candidaţilor
 • 14 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor
 • 17 – 20 septembrie 2018 – perioada de confirmare
 • 21 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor finale
 - Metodologie de admitere studii universitare de masterat 2018
Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2018: 
 • 10 – 20 iulie 2018 - înscrierea candidaţilor
 • 23 iulie 2018 – afişarea listelor iniţiale
 • 23 iulie 2018 – 24 iulie 2018 - perioada de contestații
 • 25 iulie 2018 – 27 iulie 2018 - perioada de confirmări
 • 30 iulie 2018 – afişarea listelor finale
 Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2018: 
 • 04 – 13  septembrie  2018 - înscrierea candidaţilor
 • 14 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor inițiale
 • 17 septembrie 2018 - perioada de contestații
 • 18 – 20 septembrie 2018  – perioada de confirmare
 • 21 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor finale


WEBSITE OFICIAL ADMITERE UO