Call For Proposals 2019, Erasmus+ Programme | EU Neighbours


„Changing lives. Opening minds”.

M O B I L I T Ă Ţ I   S T U D E N Ț I

pentru anul universitar 2022-2023


Rezultate selecție ERASMUS+


Î
n atenţia studenţilor/masteranzilor Facultăţii de Drept

Selecţia pentru bursele ERASMUS+ (studiu și plasament) va avea loc în data de 19.04.2022, ora 12.00,
(Sala Consiliu Facultate, et. I).

În vederea participării la selecție, Dosarul candidaţilor  va cuprinde următoarele acte:

  • copie act identitate;
  • o adeverinţă care să ateste calitatea de student/masterand al Facultăţii de Drept (adeverința se solicită prin Secretariatul facultății)
  • scrisoare de intenţie + CV (într-o limbă de circulaţie internaţională; pentru studenţii care candidează pentru o bursă Erasmus+ în Franţa aceste acte trebuie întocmite în limba franceză); (vă rugăm să utilizaţi model CV Europass cu poză)
  • dovada cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională (franceză, engleză etc ) – atestată prin certificat de competenţă lingvistică.                           

Lista universităților partenere (acorduri 2022/2023) o puteți consulta la adresa: https://www.uoradea.ro/display26253

 
*** Atenție:

Candidații trebuie să prezinte rezultate academice bune în anii universitari anteriori și să fie integraliști până la ultima sesiune anterioară mobilității inclusiv;

 Studenții în an final pot participa la selecție pentru un alt ciclu de studiu, mobilitatea putându-se derula doar pe baza unei adeverințe care să ateste faptul că aceștia sunt înmatriculați la respectivul ciclu de studii la momentul încheierii contractului financiar cu UO.

 Pentru alte detalii legate de program vă rugăm să contactaţi responsabilul cu Relaţiile Internaţionale din cadrul facultăţii:

- Lect.univ.dr. Diana CÎRMACIU email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Nu ratați șansa de a fi studenți ERASMUS!Bucurați-vă de experiența unui nou mod de învățare și socializare, oportunitatea de a vă îmbunătăți cunoștințele de limbă străină, recunoaștere academică a mobilității (credite ECTS)!

Vă așteptăm cu drag!


 


F A C U L T A T E A   D E   D R E P T
are onoarea de a vă invita la conferinţa internaţională bienală cu tema:
 
„30 ani de la adoptarea Constituției României.
Relația între dreptul intern și dreptul european”
 
Evenimentul se va desfăşura în perioada 19-20 noiembrie 2021, on line, datorită condițiilor sanitare din prezent.
Participarea Dumneavoastră la această manifestare ştiinţifică, alături de colegi din mediul academic juridic şi din profesiile juridice,
va constitui un bun prilej de întâlnire a specialiştilor din domeniul Dreptului şi va contribui la dezvoltarea relaţiilor de colaborare din acest domeniu.

Lucrările prezentate şi acceptate pentru publicare, vor fi incluse numărul 2/2021 al Revistei Facultății de Drept Oradea,
publicat la editura „ProUniversitaria”, conform condiţiilor de publicare ale revistei.
 
Decan,
Conf. univ. dr. Cristian Dumitru MIHEȘ