În atenţia cadrelor didactice/didactice auxiliare şi nedidactice

Facultatea de Drept va organiza selecţia pentru mobilităţile cadrelor didactice, didactice-auxiliare şi nedidactice la data de 01.07.2024 ora 12.00, Lab. Criminalistică (Decanat, et.I).

La data selecţiei, dosarul de candidatură în cazul mobilităţilor ST şi TA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

1.fişa individuală

2.copie act identitate

3.CV Europass

4.Copie cont IBAN -Banca Transilvania

În conformitate cu reglementările interne ale Universității din Oradea și în vederea asigurării unei vizibilități internaționale a instituției de învățământ superior, selecția se poate organiza numai pentru facultățile care au afișate pe site-ul www.uoradea.ro planurile de învățământ traduse în limba engleză.

            De asemenea, cadrele didactice candidate vor prezenta fișele de disciplină pentru materiile predate, aferente planului de învățământ, traduse în limba engleză.

Lista acordurilor Erasmus valabile pentru anul universitar 2023/2024 poate fi accesată la adresa:

https://www.uoradea.ro/display26252

 Formularele tip cerute pentru dosarele de selecţie pot fi descărcate de pe site-ul Universităţii din Oradea, secţiunea Relaţii Internaţionale.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta responsabilii pentru Relaţii Internaţionale din cadrul facultăţii, respectiv Conf. univ.dr. Claudia Timofte şi Lect.univ.dr. Diana Cîrmaciu. 


În atenţia cadrelor didactice/didactice auxiliare şi nedidactice

Facultatea de Drept va organiza selecţia pentru mobilităţile cadrelor didactice, didactice-auxiliare şi nedidactice la data de 31.05.2024 ora 12.00, Sala de Şedinţe a Facultăţii (Decanat, et.I).

La data selecţiei, dosarul de candidatură în cazul mobilităţilor ST şi TA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

1.fişa individuală

2.copie act identitate

3.CV Europass

4.Copie cont IBAN -Banca Transilvania

În conformitate cu reglementările interne ale Universității din Oradea și în vederea asigurării unei vizibilități internaționale a instituției de învățământ superior, selecția se poate organiza numai pentru facultățile care au afișate pe site-ul www.uoradea.ro planurile de învățământ traduse în limba engleză.

            De asemenea, cadrele didactice candidate vor prezenta fișele de disciplină pentru materiile predate, aferente planului de învățământ, traduse în limba engleză.

Lista acordurilor Erasmus valabile pentru anul universitar 2023/2024 poate fi accesată la adresa:

https://www.uoradea.ro/display26252

 Formularele tip cerute pentru dosarele de selecţie pot fi descărcate de pe site-ul Universităţii din Oradea, secţiunea Relaţii Internaţionale.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta responsabilii pentru Relaţii Internaţionale din cadrul facultăţii, respectiv Conf. univ.dr. Claudia Timofte şi Lect.univ.dr. Diana Cîrmaciu. „Changing lives. Opening minds”

MOBILITĂŢI  STUDENŢI - SELECȚIE ERASMUS
pentru  anul universitar 2024-2025
 

În atenţia studenţilor/masteranzilor Facultăţii de Drept

O noupă selecţie pentru bursele ERASMUS+ (studiu și plasament) va avea loc în data de 09.05.2024, ora 12.00, (Laborator Criminalistică, et. I).

 
În vederea participării la selecție, Dosarul candidaţilor  va cuprinde următoarele acte:

  • copie act identitate;
  • o adeverinţă care să ateste calitatea de student/masterand al Facultăţii de Drept (adeverința se solicită prin Secretariatul facultății)
  • scrisoare de intenţie + CV (într-o limbă de circulaţie internaţională); (vă rugăm să utilizaţi model CV Europass cu poză)
  • dovada cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională (franceză, engleză etc ) – atestată prin certificat de competenţă lingvistică etc.
  • Cont IBAN (cont deschis în euro).                           

Lista universităților partenere (acorduri 2024/2025) o puteți consulta la adresa: https://www.uoradea.ro/display32674

   

*** Atenție:

Candidații trebuie să prezinte rezultate academice bune în anii universitari anteriori

 Studenții în an final pot participa la selecție pentru un alt ciclu de studiu, mobilitatea putându-se derula doar pe baza unei adeverințe care să ateste faptul că aceștia sunt înmatriculați la respectivul ciclu de studii la momentul încheierii contractului financiar cu UO.

 Pentru alte detalii legate de program vă rugăm să contactaţi responsabilii cu Relaţiile Internaţionale din cadrul facultăţii:

Conf.univ.dr. Claudia TIMOFTE

Lect.univ.dr. Diana CÎRMACIU email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nu ratați șansa de a fi studenți ERASMUS! Bucurați-vă de experiența unui nou mod de învățare și socializare, oportunitatea de a vă îmbunătăți cunoștințele de limbă străină, recunoaștere academică a mobilității (credite ECTS)!

Vă așteptăm cu drag!

 

„Changing lives. Opening minds”

MOBILITĂŢI  STUDENŢI - SELECȚIE ERASMUS
pentru  anul universitar 2024-2025
 

În atenţia studenţilor/masteranzilor Facultăţii de Drept

Selecţia pentru bursele ERASMUS+ (studiu și plasament) va avea loc în data de 24.04.2024, ora 12.00, (Laborator Criminalistică, et. I).

 
În vederea participării la selecție, Dosarul candidaţilor  va cuprinde următoarele acte:

  • copie act identitate;
  • o adeverinţă care să ateste calitatea de student/masterand al Facultăţii de Drept (adeverința se solicită prin Secretariatul facultății)
  • scrisoare de intenţie + CV (într-o limbă de circulaţie internaţională); (vă rugăm să utilizaţi model CV Europass cu poză)
  • dovada cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională (franceză, engleză etc ) – atestată prin certificat de competenţă lingvistică etc.
  • Cont IBAN (cont deschis în euro).                           

Lista universităților partenere (acorduri 2024/2025) o puteți consulta la adresa: https://www.uoradea.ro/display32674

   

*** Atenție:

Candidații trebuie să prezinte rezultate academice bune în anii universitari anteriori

 Studenții în an final pot participa la selecție pentru un alt ciclu de studiu, mobilitatea putându-se derula doar pe baza unei adeverințe care să ateste faptul că aceștia sunt înmatriculați la respectivul ciclu de studii la momentul încheierii contractului financiar cu UO.

 Pentru alte detalii legate de program vă rugăm să contactaţi responsabilii cu Relaţiile Internaţionale din cadrul facultăţii:

Conf.univ.dr. Claudia TIMOFTE

Lect.univ.dr. Diana CÎRMACIU email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nu ratați șansa de a fi studenți ERASMUS! Bucurați-vă de experiența unui nou mod de învățare și socializare, oportunitatea de a vă îmbunătăți cunoștințele de limbă străină, recunoaștere academică a mobilității (credite ECTS)!

Vă așteptăm cu drag!

 


 

În atenţia cadrelor didactice/didactice auxiliare şi nedidactice

Facultatea de Drept va organiza selecţia pentru mobilităţile cadrelor didactice, didactice-auxiliare şi nedidactice la data de 17.04.2024 ora 12.00, Sala de Şedinţe a Facultăţii (Decanat, et.I).

La data selecţiei, dosarul de candidatură în cazul mobilităţilor ST şi TA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

1.fişa individuală

2.copie act identitate

3.CV Europass

4.Copie cont IBAN -Banca Transilvania

În conformitate cu reglementările interne ale Universității din Oradea și în vederea asigurării unei vizibilități internaționale a instituției de învățământ superior, selecția se poate organiza numai pentru facultățile care au afișate pe site-ul www.uoradea.ro planurile de învățământ traduse în limba engleză.

            De asemenea, cadrele didactice candidate vor prezenta fișele de disciplină pentru materiile predate, aferente planului de învățământ, traduse în limba engleză.

Lista acordurilor Erasmus valabile pentru anul universitar 2023/2024 poate fi accesată la adresa:

https://www.uoradea.ro/display26252

 Formularele tip cerute pentru dosarele de selecţie pot fi descărcate de pe site-ul Universităţii din Oradea, secţiunea Relaţii Internaţionale.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta responsabilii pentru Relaţii Internaţionale din cadrul facultăţii, respectiv Conf. univ.dr. Claudia Timofte şi Lect.univ.dr. Diana Cîrmaciu. 

În atenţia cadrelor didactice / didactice auxiliare şi nedidactice

Facultatea de Drept va organiza selecţia pentru mobilităţile cadrelor didactice, didactice-auxiliare şi nedidactice la data de 11.04.2024 ora 12.00, Sala de Şedinţe a Facultăţii (Decanat, et.I).


La data selecţiei, dosarul de candidatură în cazul mobilităţilor ST şi TA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente
:

1.fişa individuală

2.copie act identitate

3.CV Europass

4.Copie cont IBAN -Banca Transilvania

În conformitate cu reglementările interne ale Universității din Oradea și în vederea asigurării unei vizibilități internaționale a instituției de învățământ superior, selecția se poate organiza numai pentru facultățile care au afișate pe site-ul www.uoradea.ro planurile de învățământ traduse în limba engleză.

            De asemenea, cadrele didactice candidate vor prezenta fișele de disciplină pentru materiile predate, aferente planului de învățământ, traduse în limba engleză.

Lista acordurilor Erasmus valabile pentru anul universitar 2023/2024 poate fi accesată la adresa:

https://www.uoradea.ro/display26252

 Formularele tip cerute pentru dosarele de selecţie pot fi descărcate de pe site-ul Universităţii din Oradea, secţiunea Relaţii Internaţionale.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta responsabilii pentru Relaţii Internaţionale din cadrul facultăţii, respectiv Conf. univ.dr. Claudia Timofte şi Lect.univ.dr. Diana Cîrmaciu. - Despre ERASMUS + 
- Acorduri Facultatea de Drept

Responsabili Relații internaționale:


- conf. univ. dr. Claudia Timofte - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  
- lect. univ. dr. Diana Cîrmaciu - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


În atenţia cadrelor didactice/didactice auxiliare şi nedidactice

Facultatea de Drept va organiza selecţia pentru mobilităţile cadrelor didactice, didactice-auxiliare şi nedidactice la data de 18.07.2022 ora 10.00, Sala de Şedinţe a Facultăţii (Decanat, et.I).

La data selecţiei, dosarul de candidatură în cazul mobilităţilor ST şi TA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

1.Anexa I – program de lucru, semnat de ambele părţi, în original sau document scanat

2.fişa individuală

3.copie act identitate

4.CV Europass

5.Copie cont IBAN -Banca Transilvania

În conformitate cu reglementările interne ale Universității din Oradea și în vederea asigurării unei vizibilități internaționale a instituției de învățământ superior, selecția se poate organiza numai pentru facultățile care au afișate pe site-ul www.uoradea.ro planurile de învățământ traduse în limba engleză.

            De asemenea, cadrele didactice candidate vor prezenta fișele de disciplină pentru materiile predate, aferente planului de învățământ, traduse în limba engleză.

Lista acordurilor Erasmus valabile pentru anul universitar 2022/2023 poate fi accesată la adresa:

https://www.uoradea.ro/display26252

 Formularele tip cerute pentru dosarele de selecţie pot fi descărcate de pe site-ul Universităţii din Oradea, secţiunea Relaţii Internaţionale.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta responsabilii pentru Relaţii Internaţionale din cadrul facultăţii, respectiv Conf. univ.dr. Claudia Timofte şi Lect.univ.dr. Diana Cîrmaciu. 

Selecție ERASMUS+ 2021


                                             În atenţia cadrelor didactice/didactice auxiliare şi nedidactice

Facultatea de Drept va organiza selecţia pentru mobilităţile cadrelor didactice, didactice-auxiliare şi nedidactice la data de 17.03.2022 ora 14.00, Sala de Şedinţe a Facultăţii (Decanat, et.I).

La data selecţiei, dosarul de candidatură în cazul mobilităţilor ST şi TA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

    1.Anexa I – program de lucru, semnat de ambele părţi, în original sau document scanat

    2.fişa individuală

    3.copie act identitate

    4.CV Europass

    5.Copie cont IBAN -Banca Transilvania

În conformitate cu reglementările interne ale Universității din Oradea și în vederea asigurării unei vizibilități internaționale a instituției de învățământ superior, selecția se poate organiza numai pentru facultățile care au afișate pe site-ul www.uoradea.ro planurile de învățământ traduse în limba engleză.

De asemenea, cadrele didactice candidate vor prezenta fișele de disciplină pentru materiile predate, aferente planului de învățământ, traduse în limba engleză.

Lista acordurilor Erasmus valabile pentru anul universitar 2021/2022 poate fi accesată la adresa:

https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-Acorduri?structure=3

Formularele tip cerute pentru dosarele de selecţie pot fi descărcate de pe site-ul Universităţii din Oradea, secţiunea Relaţii Internaţionale.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta responsabilul pentru Relaţii Internaţionale din cadrul facultăţii, Lect.univ.dr. Diana Cîrmaciu.
Selecție ERASMUS+ 2021


În atenţia cadrelor didactice/didactice auxiliare şi nedidactice

Facultatea de Drept reprogramează selecţia pentru mobilităţile cadrelor didactice, didactice-auxiliare şi nedidactice pentru data de 02.11.2021 ora 14.00, Sala de Şedinţe a Facultăţii (Decanat, et.I).

La data selecţiei, dosarul de candidatură în cazul mobilităţilor ST şi TA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

1.Anexa I – program de lucru, semnat de ambele părţi, în original sau document scanat

2.fişa individuală

3.copie act identitate

4.CV Europass

5.Copie cont IBAN -Banca Transilvania

În conformitate cu reglementările interne ale Universității din Oradea și în vederea asigurării unei vizibilități internaționale a instituției de învățământ superior, selecția se poate organiza numai pentru facultățile care au afișate pe site-ul www.uoradea.ro planurile de învățământ traduse în limba engleză.

De asemenea, cadrele didactice candidate vor prezenta fișele de disciplină pentru materiile predate, aferente planului de învățământ, traduse în limba engleză.

!!!Menționăm că mobilitățile trebuie efectuate până la data de 31.05.2022.

Lista acordurilor Erasmus valabile pentru anul universitar 2021/2022 poate fi accesată la adresa:

https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-Acorduri?structure=3

Formularele tip cerute pentru dosarele de selecţie pot fi descărcate de pe site-ul Universităţii din Oradea, secţiunea Relaţii Internaţionale.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta responsabilii pentru Relaţii Internaţionale din cadrul facultăţii, respectiv Conf. univ.dr. Claudia Timofte şi Lect.univ.dr. Diana Cîrmaciu.

Selecție ERASMUS+ 2020Dragi studenți,
Vă atașez coordonatele sesiunii de selecție pentru bursele ERASMUS.
 
Atenție:
Vă adresez rugămintea de a solicita eliberarea adeverințelor care atestă calitatea de student, prin e-mail transmis Responsabililor Relatii Internaționale:
 
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
Vă așteptăm cu drag, luni, 18 mai 2020, ora 14.00!
 
Lect.univ.dr. Diana Cîrmaciu

Topic: SELECTIE ERASMUS - Facultatea de DREPT - Cristian D. Mihes' Zoom Meeting
Time: May 18, 2020 02:00 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82664133497?pwd=TjJIZjlldHU0anlER1JEV3B5TVg3Zz09

Meeting ID: 826 6413 3497
Password: 574014