A D M I T E R E  O N L I N E  2 0 2 0Studii universitare de licență


Nr.

crt.

Domeniul

Programul de studii

Durata şcolarizare
/ Nr. credite

Cifra de şcolarizare

Criterii de admitere

1.       

Drept

Drept

4 ani,

240 credite

150

70% medie Bacalaureat + 30% media notelor de la proba de Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat.

2.       

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3 ani,

180 credite

40

70% medie Bacalaureat + 30% media notelor de la proba de Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat.


Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2020: 

-  13 – 25 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor

-  27 iulie 2020 – Afişarea listelor iniţiale

-  27 iulie 2020 – 1 august 2020 - Perioada de confirmări

-  3 august 2020 – Afişarea listelor finale

Actele solicitate vor fi încărcate pe platforma Universității din Oradea. Detaliile tehnice se vor afișa pe site-ul www.drept.uoradea.ro.

Candidații  declarați admiși și confirmați au obligația de depunere a dosarului de admitere la secretariatul facultății, conform unui calendar stabilit de comisia de admitere și afișat pe site-ul www.drept.uoradea.ro.

Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al Facultăţii de Drept.

 

Studii universitare de masterat

Nr.

crt.

Domeniul

Program de studiu

Durata şcolarizare
/Nr. credite

Cifra
de şcolarizare

Criterii de admitere

1.

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre,

90 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*  

2.

Drept

Drept civil şi procedură civilă

2 semestre,

60 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*

3.

Științe administrative

Administrație publică

4 semestre,

120 credite

50 locuri

50% media licenţă + 50% Referat*

 * Candidaţii vor întocmi un referat. Nota obţinută va fi 50% din media finală de admitere.

- MASTER Drept Penal si Procedura Penala_tema si bibliografie REFERAT admitere
- MASTER Drept Civil si Procedura Civila_tema si bibliografie REFERAT admitere
- MASTER Administratie Publica_tema si bibliografie REFERAT admitere


Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2020: 

-  13 – 25 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor

-  27 iulie 2020 – Afişarea listelor iniţiale

-  27 iulie 2020 – 28 iulie 2020 - Perioada de contestații

-  28 iulie 2020 – 1 august 2020 - Perioada de confirmări

-  3 august 2020 – Afişarea listelor finale


Admitere Universitatea din Oradea

https://youtu.be/I238LZVz3xg