1780

Înființarea Academiei de Drept din Oradea

În anul 1780 a fost înfiinţată la Academia din Oradea, care este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din România.

1934

Academia Regală de Drept din Oradea trece în cadrul Facultății de Drept din Cluj Napoca

În 1932 denumirea Academiei de Drept din Oradea a fost schimbată în “Academia de Drept regele Carol al II-lea”, iar în anul 1934 a fost transferată Facultăţii de Drept din Cluj.

1992

Se reiau cursurile învățământului superior juridic în cadrul Universității din Oradea

Prin efortul unor personalităţi, este reluat învăţământul juridic superior la Oradea, în cadrul Universităţii din Oradea.

1995

Se înființează Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității din Oradea

În cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative existau programele de licență Drept și Administrație publică.

2010

Facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Drept

În acest an Facultatea de Științe Juridice și Administrative își schimbă denumirea în Facultatea de Drept a Universității din Oradea.

2011

Noi programe de masterat în cadrul Facultății de Drept

Începând cu anul 2011 s-au înființat programele de masterat: Drept penal și procedură penală, Drept civil și procedură civilă și Administrație publică.
           În anul 1780 a fost înfiinţată la Oradea Academia de Drept, care este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din România.
           Academia de Drept din Oradea a avut o importanţă deosebită în viaţa culturală românească, personalităţi de prestigiu studiind şi activând aici, printre care: Alexandru Roman, Eugeniu Sperantia, George Sofronie etc. Dintre cei mai renumiţi absolvenţi ai Academiei de Drept din Oradea îi amintim pe Emanuil Gojdu şi dr. Aurel Lazăr.
           În anul 1992, prin efortul unor personalităţi, este reluat învăţământul juridic superior la Oradea, în cadrul Universităţii din Oradea.
           Facultatea de Drept promovează învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele cunoaşterii şi educaţiei continue. Îşi asumă misiunea didactică centrată pe student, urmărind formarea de specialişti în domeniu, care să dispună de o solidă pregătire profesională prin însuşirea temeinică a aspectelor teoretice specifice ştiinţelor juridice.
           În calitate de membru al Asociaţiei Europene a Facultăţilor de Drept (ELFA) suntem atenţi la evoluţia cerinţelor societăţii faţă de absolvenţii noştrii şi adaptăm permanent programele de studiu, rezultatele reflectându-se în competenţele dobândite de student de-a lungul anilor de şcolarizare.
           Dorim să îndreptăm atenţia viitorilor noştri candidaţi şi asupra deschiderii internaţionale a facultăţii prin derularea cu succes a mobilităţilor de tip Erasmus+.
           Acest program le oferă studenţilor oportunitatea de a beneficia educaţional, lingvistic şi, nu în ultimul rând, cultural de experienţa studiului dreptului şi administraţiei publice în diferite centre universitare europene. Mobilităţile adresate studenţilor promovează capacitatea de a face faţă cu succes provocărilor unui nou mediu de învăţare şi de a înţelege alte culturi, aceste acţiuni reprezentând o necesitate în perspectiva globalizării de azi, ele susţinând şi îmbogăţirea orizontului ştiinţific.
           Relaţiile de cooperare vizează facultăţi de profil din Franţa (Montpellier, Reims, Amiens), Italia (Cagliari, Teramo, Sassari), Grecia (Universitatea din Thessalonik), Polonia, Portugalia, Letonia, Ungaria (Miskolc, Debreţin, Szeged) Spania şi mai multe centre universitare din Turcia – pentru programul de studiu Drept, dar la fel şi  pentru administraţia publică (facultăţi de profil din Letonia, Lituania, Slovacia şi Polonia).
           Facultatea noastră este o adevărată comunitate, cu personal didactic dedicat succesului absolvenţilor săi. Fiecare student va beneficia de servicii educaţionale de calitate, va descoperi nu  doar “profesori” ci şi îndrumători şi mentori ce vor depune tot efortul pentru a desăvârşi cu succes procesul formării ca viitori jurişti şi funcţionari publici.
           Alături de obiectivele menţionate, urmărim şi conectarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ şi cercetare ale ţărilor Uniunii Europene, integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate, atragerea tinerilor absolvenţi în programe educaţionale care să le trezească dorinţa perfecţionării continue, adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii în care trăim şi la evoluţia structurală curentă a mediului de afaceri românesc şi european.
           Facultatea oferă diplomă de licenţă în două domenii fundamentale (Drept şi Ştiinţe Administrative) şi diplomă de master în trei domenii.

           Principalele direcţii de cercetare sunt:

  • Cercetare ştiintifică în domeniul dreptului şi ştiinţelor administrative;
  • Pregătirea şi dezvoltarea bazei ştiinţifice pentru promovarea în cadrul facultăţii a unor cursuri de specializare/aprofundare în domeniul dreptului şi ştiinţelor administrative;
  • Pregătirea studenţilor pentru diferite concursuri de procese simulate.