În atenția studenților Facultății de Drept din cadrul Universității din Oradea

 
În baza prevederilor Cartei universitare, a Metodologiei pentru organizare și desfășurare a alegerilor și concursurilor pentru structurile și funcțiile de conducere la Universitatea din Oradea, respectiv a Calendarului de alegeri academice 2023 – 2024 aprobat de Senatul Universității din Oradea, vă informăm că s-a declanșat procesul de alegeri pentru:

 -  reprezentanții studenților în Consiliul Facultății de Drept – 2 locuri, respectiv

-  reprezentant al studenților în Senatul universității (1 loc, mandat parțial).

 
Comisia de alegeri este formată din: Ban Raluca Claudia, Babău Tudor Valentin, Brai Olesea, Rațiu Natalia Andreea.

 Candidaturile se depun în perioada 30 octombrie – 03 noiembrie 2023.

Actele necesare pentru depunerea candidaturii sunt:
- formular de candidatură, CV și declarație pe proprie răspundere că nu au fost lucrători/colaboratori ai securității și că nu au înscrise fapte penale în cazier.

Data alegerilor este: 
14.11.2023 - primul tur de scrutin (orele 10 – 16, parterul facultății),
iar în cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar pentru validarea alegerilor, următorul tur de scrutin va avea loc în data de 16.11.2023 (orele 10 – 16, parterul facultății).