Facultatea de Drept din cadrul Universității din Oradea

în parteneriat cu E.L.S.A. Oradea

vă invită să participați la:

 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ:
STUDENȚII DE AZI, PROFESIONIȘTII DE MÂINE”
(ediția a VI-a)

 

     Evenimentul științific se adresează studenţilor domeniilor Drept și Științe Administrative, din țară și din străinătate, manifestarea dorindu-se a reprezenta un spațiu al dialogului și al dezvoltării studenţilor, de la toate ciclurile de învățământ.  
     Tema generală a evenimentului din acest an: DISCRIMINARE. NEDISCRIMINARE, se dovedeşte de o mare actualitate în contextul preocupărilor constante ale instituţiilor statale şi suprastatale pentru elaborarea unor politici antidiscriminatorii eficiente, iar abordarea ei concretă presupune luarea în considerare a unui spectru larg de aspecte și implicații, de la cele de ordin  juridic,   la cele de ordin administrativ, economic, cultural și chiar istoric. 
Facultățile au misiunea, ca în această perioadă să identifice și să exploateze toate resursele pentru continuarea activităților academice şi de cercetare ştiinţifică, menite să ofere analize şi dezbateri pentru conştientizarea şi implicarea activă în soluţionarea problemelor identificate. Astfel, ne propunem ca evenimentul să se desfășoare în sistem clasic, la sediul Facultății de Drept, Bulevardul Gh. Magheru, nr. 26, cu mențiunea că studenții care nu pot participa fizic vor avea posibilitatea să intre on -line. 
     Împreună, alături de colegii și studenții noștri, alături de colegii și studenții din alte centre universitare, dorim să păstrăm tradiția organizării acestui eveniment, așa încât adaptându-ne la condițiile date, vă invităm să fiți parte a acestei manifestări.

            Vă aşteptăm cu drag!

Program conferință


 
Decan,
Conf.univ.dr. Cristian Dumitru MIHEȘ